NCK
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Swiatowy Dzień Krwiodawców
  • Oddajemy krew bez hamulców
  • Zaproszenie na Trasę Czerwonej Nitki do Kielc
  • Oddajemy krew bez hamulców
  • Chwyć czerwoną nitkę
  • Swiatowy Dzień Krwiodawców

Akcja Krwiodawstwa- Żdanów

Krew jest jednym z największych darów, jakie możemy podarować drugiemu człowiekowi - takie hasło przyświecało Wiosennej Akcji Poboru Krwi i Promocji Zdrowia, która odbyła się 13 maja 2018 r. w Szkole Podstawowej w Żdanowie. Do oddania krwi zgłosiło się 98 osób - dziękujemy Wam za gotowość niesienia bezinteresownej pomocy innym. 
Była to druga z czterech akcji poboru krwi przewidzianych w tym roku w Gminie Zamość. 
Do zobaczenia na kolejnych 

Partnerzy

facebook