NCK
  • RCKiK w Lublinie zaprasza dawców krwi grupy 0A Rh minus
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Wymiana centrali telefonicznej
  • Chwyć czerwoną nitkę

Przetarg nieograniczony na dostawę testów do badania markerów patogenów przenoszonych drogą krwi. Składanie ofert do 10.03.2017 godz. 12:00

 Przetarg nieograniczony na dostawę testów do badania markerów patogenów przenoszonych droga krwi. Składanie ofert do 10.03.2017 r. godz. 12:00

Nr sprawy: RCKiK.DZ-3321/02/17 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

JEDZ- Załacznik nr 2 do SIWZ

Instrukcja wypełniania JEDZ

Odpowiedzi na pytania

Załacznik nr 1.1 do SIWZ zmodyfikowany

Zmiana ogłoszenia 

Kwota na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Partnerzy

facebook