NCK
  • RCKiK w Lublinie zaprasza dawców krwi grupy 0A Rh minus
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Wymiana centrali telefonicznej
  • Chwyć czerwoną nitkę

Przetarg nieograniczony na dostawę: Zadanie I: zestawów do pobierania UKKP - 6 000 sztuk, zestawów do pobierania osocza - 24 000 sztuk, Zadanie II: igieł 16G z drenem - 24 000 sztuk. Składanie ofert do dnia 16.05.2017 r. godz. 12:00

Przetarg nieograniczony na dostawę: Zadanie I: zestawów do pobierania UKKP- 6000 sztuk., zestawów do pobierania osocza- 24 000 sztuk. Zadanie II igieł 16G z drenem.

Przyjmowanie ofert do dnia 16.05.2017 r. godz. 12:00

RCKiK.DZ-3321/09/17

Ogłoszenie o zamówieniu 

SIWZ

JEDZ- załacznik nr 2 do SIWZ

Instrukcja wypełniania JEDZ

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania-2

Kwota na sfinansowanie zamówienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Zadanie I

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- Zadanie II

Partnerzy

facebook