NCK
  • zmniejszone zapasy krwi grup 0 minus i A minus
  • podziekowania
  • rejestracja telefoniczna w ot lublin al. kraśnicka
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Korupcja szkodzi zdrowiu

Dział Analiz Lekarskich

W skład Działu wchodzą:

- Pracownia Analiz Lekarskich
- Pracownia Skaz Krwotocznych

●   Pracownia Analiz Lekarskich
Zadania Pracowni:

- Pobieranie próbek krwi od:

◦ kandydatów na dawców oraz dawców krwi i jej składników przed kwalifikacją lekarską w warunkach stacjonarnych oraz na terenowych akcjach poboru krwi
◦ kandydatów do Centralnego Rejestru Potencjalnych Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej w warunkach stacjonarnych oraz na terenowych akcjach poboru krwi
◦ dorosłych pacjentów zgłaszających się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie celem wykonania badań labolatoryjnych

- Wykonywanie badań laboratoryjnych kwalifikujących kandydatów na dawców oraz dawców do oddania krwi lub jej składników oraz badań kontrolnych
- Szkolenie osób odbywających staże specjalizacyjne w zakresie badań hematologicznych obowiązujących w krwiodawstwie

●   Pracownia Skaz Krwotocznych
Zadania Pracowni:

- Wykonywanie badań laboratoryjnych na zlecenie podmiotów leczniczych oraz osób fizycznych:

◦  screeningowych osoczowego układu krzepnięcia
◦  w kierunku diagnostyki wrodzonych i nabytych osoczowych skaz krwotocznych
◦  w kierunku diagnostyki trombofilii
◦  konsultacyjnych w przypadkach koagulopatii
◦  monitorujących terapię doustnymi antykoagulantami
◦  monitorujących leczenie substytucyjne koncentratami czynników krzepnięcia

-  Wykonywanie badań koagulologicznych dla celów kontroli jakości składników krwi
-  Prowadzenie rejestru osób z wrodzonymi skazami krwotocznymi oraz hemofilią nabytą na terenie woj. lubelskiego oraz wydawanie  „Kart Chorego – Wrodzone Skazy Krwotoczne”
-  Szkolenie osób odbywających staże specjalizacyjne w zakresie badań koagulologicznych

Partnerzy

facebook