NCK
  • zmniejszone zapasy krwi grup 0 minus i A minus
  • podziekowania
  • rejestracja telefoniczna w ot lublin al. kraśnicka
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Korupcja szkodzi zdrowiu

Dział Immunologii Transfuzjologicznej

W skład Działu wchodzą:

- Pracownia Serologii Grup Krwi Dawców
- Pracownia Badań Konsultacyjnych
- Pracownia Krwinek Płytkowych i Białych
- Pracownia Immunizacji Dawców

●   Pracownia Serologii Grup Krwi Dawców
Pracownia wykonuje badania immunohematologiczne, z próbek krwi dawców pobranych w siedzibie RCKiK i w Oddziałach Terenowych, na podstawie których dokonuje serologicznej kwalifikacji krwi i jej składników przeznaczonych do lecznictwa  lub do frakcjonowania. Wykonuje  oznaczenia grup krwi do celów trwałej ewidencji. Wydaje karty identyfikacyjne grup krwi.

●   Pracownia Badań Konsultacyjnych
Pracownia wykonuje immunohematologiczne badania konsultacyjne dla pacjentów szpitali, klinik, przychodni i Oddziałów RCKiK w województwie lubelskim, zajmuje się diagnostyką odczynów poprzetoczeniowych oraz udzielaniem konsultacji w zakresie leczenia składnikami krwi.

●   Pracownia Krwinek Płytkowych i Białych
Pracownia wykonuje badania diagnostyczne w zakresie antygenów zgodności tkankowej-HLA klasy I i II oraz przeciwciał anty-HLA i przeciwpłytkowych dla potrzeb celowanej terapii krwią i jej składnikami dla pacjentów szpitali i klinik województwa. Wykonuje badania antygenów zgodności tkankowej dla Ośrodka Dawców Szpiku.

●   Pracownia Immunizacji Dawców
Pracownia zajmuje się immunizacją dawców w celu pozyskania osocza do produkcji immunoglobuliny anty-D oraz wydawaniem produktu leczniczego - immunoglobuliny anty-D do szpitali województwa lubelskiego.

Partnerzy

facebook