NCK
 • RCKiK w Lublinie zaprasza dawców krwi grupy 0A Rh minus
 • Ośrodek Dawców Szpiku
 • Wymiana centrali telefonicznej
 • Chwyć czerwoną nitkę

Dział Preparatyki

Dział Preparatyki zajmuje się przetwarzaniem pobranej krwi pełnej konserwowanej, osocza i krwinek płytkowych oraz sporządzaniem odpowiednich składników krwi (produktów leczniczych) zgodnie z zapotrzebowaniem szpitali całego województwa lubelskiego.

W skład Działu wchodzą:

 • Pracownia Komórkowych Składników Krwi
 • Pracownia Osoczowych Składników Krwi

Wytwarzane produkty lecznicze:
Koncentraty krwinek czerwonych:

 • Koncentrat krwinek czerwonych w roztworze wzbogacającym bez kożuszka leukocytarno-płytkowego
 • Ubogoleukocytarny koncentrat krwinek czerwonych w roztworze wzbogacającym
 • Napromieniowany koncentrat krwinek czerwonych w roztworze wzbogacającym bez kożuszka leukocytarno-płytkowego
 • Przemywany koncentrat krwinek czerwonych
 • Rekonstytuowany koncentrat krwinek czerwonych

Koncentraty krwinek płytkowych:

 • Koncentrat krwinek płytkowych z aferez
 • Koncentrat krwinek płytkowych zlewany
 • Koncentrat krwinek płytkowych przemywany
 • Koncentrat krwinek płytkowych rekonstytuowany
 • Koncentrat krwinek płytkowych mrożony z aferezy

Osocze świeżo mrożone:

 • Osocze świeżo mrożone po karencji
 • Osocze świeżo mrożone inaktywowane

Krioprecypitat

Partnerzy

facebook