NCK
  • Nitka
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Wymiana centrali telefonicznej
  • Pamietaj
  • SzczepimySie

Informacja dla emerytów i rencistów RCKiK

Szanowni Emeryci i Renciści
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

W związku z przygotowaniem wypłat świątecznego świadczenia pieniężnego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych RCKiK w Lublinie proszę o składanie w Dziale Personalnym do dnia 10.12.2021 r. kompletu dokumentów:
1. wniosku o przyznanie tego świadczenia — załącznik nr 1;
2. oświadczenia o wysokości osiągniętych dochodów w 2020 roku przez wszystkich członków rodziny — załącznik nr 2;
3. informacji o rachunku bankowym — załącznik nr 3.

Jednocześnie informuję, że osoby, których dochody zawierają się w I i II progu dochodowym, zgodnie z Regulaminem ZFŚS RCKiK w Lublinie, powinny przedstawić PIT za 2020 r.

Przy dochodzie z III progu zaświadczenia nie są wymagane.

Wysokość świadczenia:
próg pierwszy    — 220,00 zł;
próg drugi    — 210,00 zł;
próg trzeci    - 200,00 zł.

Pismo przewodnie

Wniosek    Oświadczenie    Konto

 

Dokumenty w formie edytowalnej

Lublin, 25.11.2021 r.

Partnerzy

facebook