NCK
  • uroczystość wręczenia odznaczeń Honorowym Dawcom Krwi 2018
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • uroczystość wręczenia odznaczeń Honorowym Dawcom Krwi 2018
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • uroczystość wręczenia odznaczeń Honorowym Dawcom Krwi 2018
  • Ośrodek Dawców Szpiku

Komunikat dla dawców grup krwi B RhD + oraz AB RhD +

Ze względu na racjonalną gospodarkę składnikami krwi, dawców grup krwi B RhD + oraz AB RhD + zapraszamy do oddawania osocza metodą plazmaferezy automatycznej.

schemat pobierania osocza

Lublin, 26.03.2018r.

Partnerzy

facebook