NCK
 • RCKiK w Lublinie zaprasza dawców krwi grupy 0A Rh minus
 • Ośrodek Dawców Szpiku
 • Wymiana centrali telefonicznej
 • Chwyć czerwoną nitkę

Oferty Pracy

 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie


Zatrudni: SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI

Miejsce pracy: Lublin

Podstawowe zadania na stanowisku:

 • Udział w prowadzeniu pełnej księgowości zgodnie z przepisami prawa, w tym:
 • prowadzenie rachunkowości RCKiK zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenie gospodarki finansowej RCKiK w sposób zabezpieczający terminowe egzekwowanie należności, regulowanie zobowiązań, należytą ochronę środków pieniężnych, dochodzenie roszczeń spornych,
 • rozliczanie RCKiK z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • aktywny udział w sporządzaniu sprawozdań, analiz i raportów finansowych,
 • prowadzenie ewidencji podatkowych, sporządzanie deklaracji podatkowych oraz innych obowiązujących dokumentów księgowych.

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne, lub inne, uprawniające do wykonywania zadań księgowego,
 • Minimum trzyletnie doświadczenie w pracy w księgowości, mile widziane doświadczenie na stanowisku kierowniczym,
 • Bardzo dobra,  praktyczna znajomość zasad rachunkowości, prawa podatkowego i innych odpowiednich przepisów prawa,
 • Dobra znajomość pakietu MS Office, umiejętność obsługi programów finansowo – księgowych,
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej i pracy w zespole,
 • Komunikatywność i zdolność analitycznego myślenia,
 • Odpowiedzialność, dokładność i rzetelność.

Wybranym kandydatom oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość rozwoju zawodowego.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV, podanie) na adres: rekrutacja@rckik.lublin.pl lub bezpośrednio do siedziby RCKiK w Lublinie, ul. Żołnierzy Niepodległej 8 w Lublinie

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Lublin, 31.10.2019 r. 


 

Zatrudni: sprzątaczkę

Miejsce pracy: Lublin

Od kandydatów oczekujemy:

 • minimum wykształcenia podstawowego,
 • umiejętności efektywnej pracy w zespole,
 • sumienności, odpowiedzialności i zaangażowania w pracę,
 • staranności, punktualności i dyspozycyjności

Warunki pracy:

 • miejsce pracy RCKiK w Lublinie
 • forma zatrudnienia – umowa o pracę – 1 umowa na okres próbny
 • wymiar zatrudnienia – pełny etat
 • praca od poniedziałku do soboty według harmonogramu

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV) na adres rekrutacja@rckik.lublin.pl lub bezpośrednio do siedziby RCKIK w Lublinie ul. Żołnierzy Niepodległej 8 w Lublinie do Działu Personalnego

 

Lublin, 30.10.2019 r. 


Zatrudni: młodszego / starszego asystenta diagnostyki laboratoryjnej w Dziale Laboratoryjnym

Miejsce pracy: Lublin

Ilość wakatów: 2

Opis zadań:

 • Wykonywanie badań zgodnie z odpowiednimi procedurami,
 • Zapewnienie jakości wykonywanych badań  poprzez kontrolę odczynników
 • Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi procedurami
 • Obsługę  analizatorów,
 • Przestrzeganie stosownych procedur i instrukcji.

Od kandydatów oczekujemy:

 • aktualne prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego
 • zaangażowania i dobrej organizacji pracy własnej
 • umiejętności pracy w zespole

Warunki pracy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Wymiar czasu pełny etat
 • Równoważny system pracy
 • Świadczenia socjalne
 • Możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Wymagane dokumenty:

 • CV, list motywacyjny
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • Kopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających staż pracy

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV) na adres rekrutacja@rckik.lublin.pl lub bezpośrednio do siedziby RCKIK w Lublinie ul. Żołnierzy Niepodległej 8 w Lublinie do Działu Personalnego

 

Lublin, 04.10.2019 r. 


 

Zatrudni: referenta/specjalistę w Dziale Promocji i Marketingu

Miejsce pracy: Lublin i miejsca i teren województwa lubelskiego

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

Realizację zadań Działu Promocji i Marketingu w tym prowadzenie konta na portalu społecznościowym FB, aktualizację treści na stronie internetowej RCKiK, organizację terenowych akcji poboru krwi, prowadzenie zadań informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych na terenie województwa lubelskiego

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia minimum średniego
 • umiejętności obsługi komputera oraz redagowania stron internetowych
 • zaangażowania i dobrej organizacji pracy własnej
 • umiejętności pracy w zespole

Warunki pracy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Wymiar czasu pełny etat
 • Świadczenia socjalne
 • Możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV) na adres rekrutacja@rckik.lublin.pl lub bezpośrednio do siedziby RCKIK w Lublinie ul. Żołnierzy Niepodległej 8 w Lublinie do Działu Personalnego

Lublin, 04.09.2019 r.


Zatrudni: Kierownika działu personalnego 

Miejsce pracy: Lublin 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: 

 • kompleksowa obsługa kadrowa pracowników RCKiK,
 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • sporządzanie dokumentacji kadrowej związanej z zatrudnieniem, przebiegiem oraz rozwiązaniem stosunku pracy (kompletowanie dokumentów, umowy o pracę, zmiany warunków umowy o pracę, prowadzenie teczek akt osobowych, świadectwa pracy, ewidencji, statystyki i informacji o zatrudnionych pracownikach),
 • nadzór i kontrola przestrzegania Regulaminu Pracy: prowadzenie kart ewidencji czasu pracy,
 • dokonywanie rozliczeń kadrowych (urlopy, zwolnienia lekarskie itp.),
 • wystawianie wymaganych przepisami dokumentów i zaświadczeń dla pracowników,
 • bieżące monitorowanie zmian w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • wspieranie pracowników i przełożonych w obszarze kadrowym,
 • współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników),

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe: z zakresu prawa pracy,  zarządzanie zasobami ludzkimi, administracja,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • dobra znajomość regulacji prawnych, zwłaszcza: kodeksu pracy, ustawę o działalności leczniczej w zakresie rzutującym na prawa i obowiązki pracownicze ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, ustawie o ochronie danych osobowych, ustawy o publicznej służbie krwi, ,
 • dobra znajomość MS Office,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • wszelkie zaświadczenia potwierdzające dodatkowe kwalifikacje

 Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Świadczenia socjalne
 • Możliwość awansu, rozwoju zawodowego i zdobywania doświadczenia,
 • Możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV) na adres rekrutacja@rckik.lublin.pl lub bezpośrednio do siedziby RCKIK w Lublinie ul. Żołnierzy Niepodległej 8 w Lublinie do Działu Personalnego

Lublin, 26.08.2019 r.


 

 Zatrudni: Kierownika Pracowni Badań Konsultacyjnych w Dziale Laboratoryjnym

Miejsce pracy: Lublin

Od kandydatów oczekujemy:

 • tytułu diagnosty laboratoryjnego lub lekarza,
 • specjalizacji z laboratoryjnej transfuzjologii medycznej lub transfuzjologii klinicznej,
 • uprawnień serologicznych,
 • umiejętności pracy w zespole, organizacji pracy własnej, odporności na stres,
 • sumienności, odpowiedzialności i zaangażowanie w pracę.

Warunki pracy:

 • miejsce pracy RCKiK w Lublinie
 • forma zatrudnienia – umowa o pracę
 • wymiar zatrudnienia – pełny etat
 • konkurencyjne wynagrodzenie

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV) na adres rekrutacja@rckik.lublin.pl lub bezpośrednio do siedziby RCKIK w Lublinie ul. Żołnierzy Niepodległej 8 w Lublinie do Działu Personalnego

Lublin, 07.08.2019 r.

 


 

Zatrudni: Lekarzy

Od kandydatów oczekujemy:

 • dyplom ukończenia studiów medycznych na kierunku lekarskim
 • aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza
 • aktualne orzeczenie lekarskie

Warunki pracy:

 • kwalifikacja krwiodawców do oddania krwi w siedzibie firmy oraz na akcjach wyjazdowych organizowanych przez RCKiK na terenie województwa lubelskiego
 • zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia

 

Lublin, 01.08.2019 r.


 

Zatrudni: Pielęgniarki / pielęgniarzy lub ratowników medycznych

Od kandydatów oczekujemy:

 • dyplom ukończenia szkoły na kierunku pielęgniarstwo / ratownik medyczny
 • aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki
 • aktualne orzeczenie lekarskie

Warunki pracy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia
 • praca polegająca na administracyjnej obsłudze oraz poborze krwi podczas akcji wyjazdowych krwiodawstwa organizowanych poza siedzibą RCKiK

 

Lublin, 26.02.2019 r.


 

Zatrudni: Pielęgniarkę

Miejsce pracy: Lublin

Od kandydatów oczekujemy:

 • współpracę z firmami audytorskimi
 • kierunkowego wykształcenia,
 • aktualne prawa wykonywania zawodu pielęgniarki,
 • umiejętności efektywnej pracy w zespole,
 • łatwego nawiązywania kontaktów,
 • sumienności, odpowiedzialności i zaangażowanie w pracę

Warunki pracy:

 • miejsce pracy RCKiK w Lublinie i/lub w zespole wyjazdowym na akcje poboru krwi
 • forma zatrudnienia – umowa o pracę
 • wymiar zatrudnienia – pełny etat
 • konkurencyjne wynagrodzenie

  


Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV) na adres rekrutacja@rckik.lublin.pl lub bezpośrednio do siedziby RCKIK w Lublinie ul. Żołnierzy Niepodległej 8 w Lublinie do Działu Personalnego


Szczegółowe informacje dotyczące warunków zatrudnienia można uzyskać w godz. 730-1430 osobiście w siedzibie RCKiK Lublin, ul. Żołnierzy Niepodległej 8 w Dziale Służb Pracowniczych, pok. 117 lub telefonicznie: (81) 53-289-32; e-mail: kadry@rckik.lublin.pl

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lubinie  zgodnie z ustawą z dnia 08 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem danych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie ul. Żołnierzy Niepodległej 8. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Lublin, 30.10.2019 r.

Partnerzy

facebook