NCK
 • Informacja dla Krwiodawców
 • Akcja poboru krwi Lubelski Urząd Wojewódzki 22.08.2018 r.
 • Informacja dla Krwiodawców
 • Ośrodek Dawców Szpiku
 • Oddajemy krew bez hamulców
 • Informacja dla Krwiodawców
 • Informacja dla Krwiodawców
 • Oddajemy krew bez hamulców
 • Chwyć czerwoną nitkę

Praca

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie


Zatrudni: Specjalistę ds. Umów i Rozliczeń 

Miejsce pracy: Lublin

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Bieżący nadzór i koordynacja podpisywanych umów wraz z prowadzeniem ich rejestru
 • Nadzór nad realizacją zapisów umów
 • Zapewnienie prawidłowego i terminowego rozliczenia finansowego zrealizowanych usług
 • Naliczanie kosztów transportu zgodnie z ustaleniami przyjętymi w zleceniu lub wg obowiązującej oferty / umowy
 • Rozliczanie finansowe zrealizowanych transportów (kalkulacja i kontrola wysokości i prawidłowości sprzedaży, zafakturowanie sprzedaży, rozliczenie kosztów, kontrola prawidłowości rozliczeń wewnętrznych)
 • Obsługiwanie rozliczeń w systemie komputerowym
 • Kontrolowanie prawidłowości i kompletności księgowań
 • Prowadzenie rejestrów i kontrolowanie terminowości obiegu dokumentów finansowych
 • Współpraca z innymi działami firmy w celu potwierdzenia poprawności dokumentów księgowych
 • Windykowanie należności 

Nasze wymagania:

 • Min. 2 letnie doświadczenie w zakresie rozliczeń finansowych (mile widziane doświadczenie w branży logistycznej)
 • Wykształcenie wyższe (mile widziane ekonomiczne)
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 • Bardzo dobra organizacja pracy, precyzja, sumienność i poczucie odpowiedzialności
 • Nastawienie na współpracę
 • Mile widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego

 


Zatrudni: Farmaceutę

Miejsce pracy: Lublin
Wymiar etatu: 0.25 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: 

 • Przyjmowanie dostaw;
 • Nadzór nad przechowywaniem;
 • Wydawanie na zamówienia indywidualne ;
 • Obsługę systemu internetowego zamówień na czynniki krzepnięcia;
 • Prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości związanej z wyżej wymienionymi procesami;
 • Prowadzenie korespondencji z urzędami państwowymi; 

Nasze wymagania: 

 • Wyższe wykształcenie o kierunku farmacja;
 • 5-letni staż pracy w aptece lub
 • 3-letni staż pracy w aptece, w przypadku posiadanej specjalizacji z zakresu farmacji aptecznej
 • Wysokie odczucie odpowiedzialności,
 • Dokładność, skrupulatność, odpowiedzialność i zaangażowanie w pracę;
 • Łatwość w nawiązywaniu kontaktów i nastawienie na współpracę;

Oferujemy: 

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na 0.25 etatu.
 • Niezbędne narzędzia do pracy;
 • Możliwość rozwoju zawodowego.

Zatrudni: Specjalistę ds. Prawnych

Miejsce pracy: Lublin 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Zapewnianie wsparcia prawnego organom oraz poszczególnym działom RCKiK;
 • Udzielanie porad prawnych;
 • Przygotowywanie spotkań dyrekcji RCKiK ;
 • Sporządzanie projektów uchwał oraz protokołów ze spotkań dyrekcji RCKiK 
 • Monitoring zmian w prawie oraz przygotowywanie dokumentacji na potrzeby dyrekcji RCKiK;
 • Prowadzenie korespondencji z urzędami państwowymi;

Nasze wymagania:

 • Wyższe wykształcenie prawnicze;
 • Preferowane doświadczenie w administracji publicznej;
 • Znajomość problematyki ochrony zdrowia będzie dodatkowym atutem;
 • Dobra organizację pracy;
 • Dokładność, skrupulatność, odpowiedzialność i zaangażowanie w pracę;
 • Łatwość w nawiązywaniu kontaktów i nastawienie na współpracę;

Oferujemy: 

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat;
 • Niezbędne narzędzia do pracy;
 • Możliwość rozwoju zawodowego.

 


Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV) na adres rekrutacja@rckik.lublin.pl lub bezpośrednio do siedziby RCKIK w Lublinie ul. Żołnierzy Niepodległej 8 w Lublinie do Działu Spraw Pracowniczych


Szczegółowe informacje dotyczące warunków zatrudnienia można uzyskać w godz. 730-1430 osobiście w siedzibie RCKiK Lublin, ul. Żołnierzy Niepodległej 8 w Dziale Służb Pracowniczych, pok. 117 lub telefonicznie: (81) 53-289-32; e-mail: kadry@rckik.lublin.pl

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lubinie  zgodnie z ustawą z dnia 08 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem danych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie ul. Żołnierzy Niepodległej 8. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Lublin, 8.08.2018 r.

Partnerzy

facebook