NCK
  • Potrzebna krew przyjdź do najbliższego CKIK i oddaj krew. Uratuj życie!
  • Dawcy-Covid-19
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Wymiana centrali telefonicznej
  • Chwyć czerwoną nitkę
  • KVPNG

Przetarg nieograniczony na "Dostawa energii elektrycznej dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Lublinie"

Przetarg nieograniczony na "Dostawa energii elektrycznej dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Lublinie".

Przyjmowanie ofert do dnia 15.04.2020 r. godz. 12:00

RCKiK.DOP.SZ-3321/10/20

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik do SIWZ w pdf

Załącznik do SIWZ w doc

Klucz Publiczny

SIWZ 06.04.20

Zmiana siwz

Załączniki nr 1-5 - zmiana

Odpowiedzi na zapytania 

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 

 

 

Partnerzy

facebook