NCK
  • Potrzebna krew przyjdź do najbliższego CKIK i oddaj krew. Uratuj życie!
  • Dawcy-Covid-19
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Wymiana centrali telefonicznej
  • Chwyć czerwoną nitkę
  • KVPNG

Przetarg nieograniczony na usługę gospodarowania zakaźnymi odpadami medycznymi 18 01 03* powstałymi w związku z leczeniem chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne w warunkach domowych.

Przetarg nieograniczony na usługę gospodarowania zakaźnymi odpadami medycznymi o kodzie 18 01 03* powstałymi w związku z leczeniem chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne w warunkach domowych.

Przyjmowanie ofert do dnia 25.02.2020 r. godz. 12:00

RCKiK.DOP.SZ-3321/04/20

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Informacje z otwarcia ofert

 Zawiadomienie o wyniku postępowania

Partnerzy

facebook