NCK
  • Brakuje krwi
  • Mural krwiodawstwa
  • Telefony
  • Pamietaj
  • SzczepimySie
  • Bo tętni w nas dobro
  • ODS

Przetargi aktualne

1. Dostawa odczynników anty-HLA , kontroli, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych ...

Więcej informacji

2. Dostawa wskaźników napromieniowania składników krwi. (ID 564124)

Więcej informacji

3. Dostawa odczynników do HLA (ID 545226)

Więcej informacji

4. DOSTAWA SYSTEMU ZAMKNIĘTEGO DO POBIERANIA PRÓBEK KRWI ŻYLNEJ (WRAZ Z NIEZBĘDNYMI AKCESORIAMI), TECHNIKĄ PRÓŻNIOWĄ. (ID 552146)

Więcej informacji

5. Dostawa nożyków jednorazowych do zgrzewarek do sterylnego łączenia drenów typ TSCD –II (ID 549142)

Więcej informacji

6. Dostawa staz bezlateksowych jednorazowego użytku (ID 485117)

Więcej informacji

7. Dostawa kompresów włókninowych

Więcej informacji

8. Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych z oddziałów terenowych oraz siedziby RCKiK w Lublinie

Więcej informacji

9. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - dostawa przyrządów do pobierania i preparatyki krwi oraz przyrządów do przetaczania krwi (jednorazowe zestawy do transfuzji) (ID 510840)

Więcej informacji

10. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku -2 części. Część 1 - dostawa przyrządów do pobierania i preparatyki krwi Część 2 – dostawa przyrządów do przetaczania krwi (jednorazowe zestawy do transfuzji) (ID 521449)

Więcej informacji

11. Dostawa odczynników, krwinek wzorcowych i materiałów zużywalnych do wykonywania badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej na analizatorze PK7300 firmy Beckman Coulter . (ID 550346)

Więcej informacji

12. ,,Dostawa: A) Testów jakościowych do diagnostyki w próbkach osocza/surowicy krwiodawców przeciwciał anty HCV, przeciwciał anty HIV 1/2 (wraz z grupą O), HBsAg .... (ID 537334)

Więcej informacji

13. Dostawa płynów antykoagulacyjnych -2 części

Więcej informacji

14. Dostawa rękawiczek jednorazowych nitrylowych

Więcej informacji

15. Dostawa odczynników do wykonywania badań metodami serologicznymi w kierunku anty-HBs (ID 476942)

Więcej informacji

16. Dostawa odczynników do HLA (ID 492337)

Więcej informacji

17. Dostawa Testów ... (ID 552502).

Więcej informacji

18. Dostawa materiałów opatrunkowych

Więcej informacji

19. USŁUGA WYKONYWANIA PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH I NAPRAW URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH BĘDĄCYCH NA WYPOSAŻENIU REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W LUBLINIE. (ID 470014)

Więcej informacji

20. Usługa wykonywania przeglądów technicznych i napraw urządzeń medycznych będących na wyposażeniu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie (Separatory osoczowo-komórkowe) (ID 487081)

Więcej informacji

21. DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO OZNACZANIA PRZECIWCIAŁ ANTYKARDIOLIPINOWYCH I PRZECIWCIAŁ ANTY-β2GLIKOPROTEINA I METODĄ MANUALNĄ. (ID 492369)

Więcej informacji

22. Sukcesywna dostawa zestawów do plazmaferezy wraz z dzierżawą separatorów osoczowych; znak postępowania: ZZP-177/21

Więcej informacji

23. Dostawa odczynników: do jednoczesnego wykrywania RNA HIV, RNA HCV, DNA HBV w pulach osocza (...)

Więcej informacji

24. Dostawa odczynników monoklonalnych płynnych (ID 485531)

Więcej informacji

25. DOSTAWA PALIWA DO SILNIKÓW DIESLA (EN 590) DO POJAZDÓW I AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W LUBLINIE (ID 557988)

Więcej informacji

Partnerzy

facebook