NCK
  • RED
  • Nitka
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Wymiana centrali telefonicznej
  • Pamietaj
  • SzczepimySie

Przetargi aktualne

1. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku -2 części. Część 1 - dostawa przyrządów do pobierania i preparatyki krwi Część 2 – dostawa przyrządów do przetaczania krwi (jednorazowe zestawy do transfuzji) (ID 521449)

Więcej informacji

2. Dostawa odczynników monoklonalnych płynnych (ID 485531)

Więcej informacji

3. Dostawa odczynników do wykonywania badań metodami serologicznymi w kierunku anty-HBs (ID 476942)

Więcej informacji

4. Usługa wykonywania przeglądów technicznych i napraw urządzeń medycznych będących na wyposażeniu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie (Separatory osoczowo-komórkowe) (ID 487081)

Więcej informacji

5. Dostawa staz bezlateksowych jednorazowego użytku (ID 485117)

Więcej informacji

6. Dostawa kompresów włókninowych

Więcej informacji

7. Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych z oddziałów terenowych oraz siedziby RCKiK w Lublinie

Więcej informacji

8. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - dostawa przyrządów do pobierania i preparatyki krwi oraz przyrządów do przetaczania krwi (jednorazowe zestawy do transfuzji) (ID 510840)

Więcej informacji

9. Dostawa płynów antykoagulacyjnych -2 części

Więcej informacji

10. Dostawa odczynników do HLA (ID 492337)

Więcej informacji

11. Dostawa materiałów opatrunkowych

Więcej informacji

12. USŁUGA WYKONYWANIA PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH I NAPRAW URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH BĘDĄCYCH NA WYPOSAŻENIU REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W LUBLINIE. (ID 470014)

Więcej informacji

13. DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO OZNACZANIA PRZECIWCIAŁ ANTYKARDIOLIPINOWYCH I PRZECIWCIAŁ ANTY-β2GLIKOPROTEINA I METODĄ MANUALNĄ. (ID 492369)

Więcej informacji

14. Dostawa odczynników: do jednoczesnego wykrywania RNA HIV, RNA HCV, DNA HBV w pulach osocza (...)

Więcej informacji

Partnerzy

facebook