NCK
  • Nitka
  • Dawcy-Covid-19
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Wymiana centrali telefonicznej
  • Pamietaj
  • SzczepimySie

Przetargi aktualne

1. Dostawa pojemników pustych przeznaczonych do preparatyki wtórnej- 2 części

Więcej informacji

2. Dostawa odczynników diagnostycznych, materiałów zużywalnych i kontrolnych do cytometru przepływowego BD FACSVia na potrzeby RCKiK w Lublinie

Więcej informacji

3. Usługi pocztowe i kurierskie na potrzeby RCKiK w Lublinie

Więcej informacji

4. Dostawa pojemników poczwórnych góra-dół do pobierania i preparatyki krwi z filtrem in line do KKCz na potrzeby RCKiK w Lublinie

Więcej informacji

5. Dostawa końcówek do pipet Eppendorf

Więcej informacji

6. Dostawa pojemników pustych transferowych á 200- 400 ml

Więcej informacji

7. Dostawa plastrów włókninowych z opatrunkiem

Więcej informacji

8. Dostawa zestawów do redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych w osoczu na systemie Mirasol na potrzeby RCKiK w Lublinie

Więcej informacji

9. Dostawa zestawów do pobierania materiału do badań w kierunku COVID-19

Więcej informacji

10. Dostawa sprzętu medycznego

Więcej informacji

11. Dostawa przyrządów do pobierania i preparatyki krwi

Więcej informacji

12. Dostawa odczynników do badań immunohematologicznych na analizatorze PK 7300

Więcej informacji

13. Dostawa sprzętu medycznego - 2 części

Więcej informacji

14. Dostawa sprzętu laboratoryjnego - 2 części

Więcej informacji

Partnerzy

facebook