NCK
  • Nitka
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Wymiana centrali telefonicznej
  • Pamietaj
  • SzczepimySie

RCKiK w Lublinie zakupiło nowy sprzęt do preparatyki i przechowywania osocza ozdrowieńców po COVID-19

  

 W ramach projektu,,Dotacje na działania wspierające budowanie zdolności do pobierania osocza od ozdrowieńców po przebytym COVID-19” finansowanego ze środków Komisji Europejskiej, zakupiliśmy urządzenie do inaktywacji patogenów w składnikach krwi w tym w osoczu ozdrowieńców COVID-19 oraz dwie zamrażarki do przechowywania osocza od ozdrowieńców COVID-19.

Zapraszamy ozdrowieńców do oddawania krwi i osocza!

Lublin, 29.06.2021 r.

Partnerzy

facebook