NCK
 • Niskie zapasy krwi grup ZERO plus
 • Podziękowania Krwiodawcy
 • Dawcy z grupą AB Rh+ - zaproszenie do oddawania osocza
 • Ośrodek Dawców Szpiku
 • Wymiana centrali telefonicznej
 • Chwyć czerwoną nitkę

RCKiK w Lublinie zatrudni Specjalistę ds. Administracji

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

Zatrudni:

Starszego specjalistę ds. administracji

Miejsce pracy: Lublin

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Koordynacja pracy działu;
 • Zapewnianie wsparcia zespołowi oraz poszczególnym działom RCKiK;
 • Prowadzenie spraw związanych z inwestycjami i remontami;
 • Administrowanie zasobami majątkowymi Regionalnego Centrum;
 • Nadzór nad mieniem i sprawowanie kontroli nad właściwym gospodarowaniem składnikami majątkowymi;
 • Nadzór nad prawidłową gospodarką transportową;
 • Nadzór nad zapewnieniem obiektom użytkowym Regionalnego Centrum dostawy energoelektrycznej, ciepłej wody a także wywozu śmieci i utylizacji odpadów;
 • Nadzór nad utrzymaniem w należytym stanie pomieszczeń pod względem bezpieczeństwa i higieny warunków pracy;

Nasze wymagania:

 • Wyższe wykształcenie ;
 • Dobra organizację pracy;
 • Dokładność, skrupulatność, odpowiedzialność i zaangażowanie w pracę;
 • Umiejętność działania w ramach czasowych z nastawieniem na wielozadaniowość;
 • Łatwość w nawiązywaniu kontaktów i nastawienie na współpracę;

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat;
 • Niezbędne narzędzia do pracy;
 • Możliwość rozwoju zawodowego;

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV) na adres rekrutacja@rckik.lublin.pl lub bezpośrednio do siedziby RCKIK w Lublinie ul. Żołnierzy Niepodległej 8 w Lublinie do Działu Spraw Pracowniczych

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lubinie  zgodnie z ustawą z dnia 08 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem danych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie ul. Żołnierzy Niepodległej 8. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Lublin, 2018-10-02

Partnerzy

facebook