NCK
 • RCKiK w Lublinie zaprasza dawców krwi grupy 0A Rh minus
 • Ośrodek Dawców Szpiku
 • Wymiana centrali telefonicznej
 • Chwyć czerwoną nitkę

RCKiK w Lublinie zatrudni Specjalistę ds. Zamówień Publicznych

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

Zatrudni: Specjalistę ds. Zamówień Publicznych  

Miejsce pracy: Lublin

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • prowadzenie dokumentacji wynikającej z powierzonych zadań do realizacji i odpowiedzialność za zachowanie kompletności powierzonej dokumentacji
 • planowanie i realizacja postepowań
 • weryfikacja przebiegu realizacji umów pod kątem zgodności z ofertami, terminami, zwrotu / zmiany form zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 • przygotowywanie niezbędnej dokumentacji, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszeń, pism, realizacja według zatwierdzonej kolejności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • uczestniczenie w pracach komisji jako sekretarz, członek lub przewodniczący komisji powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne oraz prowadzenie pod kierunkiem dokumentacji postępowań
 • udostępnienia informacji publicznej w zakresie zamówień publicznych i zaopatrzenia RCKiK
 • nadzór nad realizacją zawartych umów/ zamówień w zakresie zgodności faktur z ofertami 

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe: ekonomia, zamówienia publiczne
 • mile widziane studia podyplomowe z zakresu prawa zamówień publicznych
 • znajomość ustawy o zamówieniach publicznych oraz procedur przetargowych
 • doświadczenie w przygotowywaniu postepowań o zamówienie publiczne
 • wysokie poczucie odpowiedzialności, sumienność, dokładność
 • dzielenie się wiedzą, doświadczeniem i otwartość na współpracę
 • budowanie pozytywnych relacji z klientem wewnętrznym i zewnętrznym
 • dobra znajomość MS Office
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność pracy w zespole
 • wszelkie zaświadczenia potwierdzające dodatkowe kwalifikacje

 

Oferujemy:

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

Atrakcyjne wynagrodzenie

Świadczenia socjalne

Możliwość awansu, rozwoju zawodowego i zdobywania doświadczenia

Możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego

 


 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV) na adres rekrutacja@rckik.lublin.pl lub bezpośrednio do siedziby RCKIK w Lublinie ul. Żołnierzy Niepodległej 8 w Lublinie do Działu Spraw Pracowniczych

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lubinie  zgodnie z ustawą z dnia 08 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem danych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie ul. Żołnierzy Niepodległej 8. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Lublin, 2019-01-17

Partnerzy

facebook