NCK
  • Brakuje krwi
  • Mural krwiodawstwa
  • Telefony
  • Pamietaj
  • SzczepimySie
  • Bo tętni w nas dobro
  • ODS

Rodzaje donacji

Krew pełna:

- metoda konwencjonalna - jednorazowo od dawcy pobierana jest 1 jednostka czyli 450 ml krwi w czasie nie przekraczającym 10 min,
- przerwa pomiędzy  donacjami nie może być krótsza niż 8 tygodni,
- kobiety mogą oddawać krew 4 razy w ciągu roku - przy kwalifikacji wartość Hb nie może byćniższa niż 12,5g%,
- mężczyźni mogą oddawać krew 6 razy w ciągu roku - przy kwalifikacji wartość Hb nie może być niższa niż 13,5g%,

Osocze-plazmafereza automatyczna:

- jednorazowo od dawcy można pobrać 650 ml osocza,
- czas zabiegu ok. 30-40 min,
- przerwy pomiędzy pobraniami osocza metodą plazmaferezy automatycznej nie powinny być krótsze niż 2 tyg.,
- pobranie osocza metodą plazmaferezy automatycznej może być przeprowadzone po przerwie wynoszącej co najmniej 30 dni od pobrania krwi pełnej,
- od jednego dawcy nie można pobrać w ciągu roku więcej niż 25 litrów osocza,
- do zabiegów stosuje się wyłącznie zestawy jednorazowego użytku.

Osocze pobrane od dawców może zostać przekazane bezpośrednio do szpitali i przetoczone pacjentom lub wykorzystane do uzyskania leków tj.: czynniki krzepnięcia stosowane u chorych na hemofilię w leczeniu i profilaktyce krwawień; immunoglobuliny podawane pacjentom z niedoborami odporności, po przeszczepach, w leczeniu ciężkich zakażeń, czy profilaktyce konfliktu serologicznego; albuminy wykorzystywane w leczeniu chorych z ich niedoborem,  w oparzeniach, rozległych urazach.

Płytki krwi - trombafereza automatyczna:

- zabiegi trombaferezy automatycznej mogą być wykonywane nie częściej niż 12 razy w roku,
- czas trwania zabiegu ok. 90 min,
- przerwa pomiędzy zabiegami trombaferezy nie powinna być krótsza niż 4 tyg.,
- przerwa pomiędzy donacją krwi pełnej i następującą bezpośrednio po niej trombaferezą również nie powinna być krótsza niż 8 tyg.,
- do zabiegów stosuje się wyłącznie zestawy jednorazowego użytku.

Krwinki płytkowe są niezbędne do prawidłowego krzepnięcia krwi. Pobrane od dawców trombocyty przetaczane są pacjentom z niedoborem krwinek płytkowych m.in. w chorobach hematologicznych, po przeszczepach szpiku.

Partnerzy

facebook