NCK
  • uroczystość wręczenia odznaczeń Honorowym Dawcom Krwi 2018
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • uroczystość wręczenia odznaczeń Honorowym Dawcom Krwi 2018
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • uroczystość wręczenia odznaczeń Honorowym Dawcom Krwi 2018
  • Ośrodek Dawców Szpiku

Siedziba

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Żołnierzy Niepodległej 8, 20-078 Lublin

Rejestracja dawców:
tel. 81-442 10 40
tel. 81-532 62 75 w. 38

Godziny rejestracji dawców:
7:30 - 14:00 poniedziałek, środa, piątek       
7:30 - 18:00 wtorek, czwartek                          
7:30 - 14:00 sobota                                           

W związku z dłuższym czasem trwania zabiegu aferezy, dawców oddających osocze i płytki metodą aferezy prosimy o zgłaszanie się do RCKiK w godzinach wcześniejszych:
7:30 - 12:30 poniedziałek, środa, piątek       
7:30 - 16:30 wtorek, czwartek                          
7:30 - 12:30 sobota                                           

Zapisy do Rejestru Dawców Szpiku:
7:30 - 14:00 poniedziałek, środa, piątek       
7:30 - 18:00 wtorek, czwartek                          
7:30 - 14:00 sobota

Partnerzy

facebook