NCK
  • Potrzebna krew przyjdź do najbliższego CKIK i oddaj krew. Uratuj życie!
  • Dawcy-Covid-19
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Wymiana centrali telefonicznej
  • Chwyć czerwoną nitkę
  • KVPNG

Siedziba

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Żołnierzy Niepodległej 8, 20-078 Lublin

Rejestracja dawców:
tel. 81-442 10 40
tel. 81-532 62 75 w. 38


Sekcja Pobierania: 

 Godziny rejestracji dawców:

           poniedziałek, środa, piątek 
           7:00 - 13:30 - krew pełna
           7:00 - 13:00 - osocze i płytki                           

           wtorek, czwartek 
           7:00 - 17:00 - krew pełna
           7:00 - 16:30 - osocze
           7:00 - 16:00 - płytki

           sobota
           7:30 - 11:30 - krew pełna
           7:30 - 11:00 - osocze 
           7:30 - 10:30 - płytki

  Zapisy do Rejestru Dawców Szpiku:

7:00 - 13:30 - poniedziałek, środa, piątek       
7:00 - 17:00 - wtorek, czwartek                          
7:30 - 11:30 - sobota

Partnerzy

facebook