NCK
  • uroczystość wręczenia odznaczeń Honorowym Dawcom Krwi 2018
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • uroczystość wręczenia odznaczeń Honorowym Dawcom Krwi 2018
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • uroczystość wręczenia odznaczeń Honorowym Dawcom Krwi 2018
  • Ośrodek Dawców Szpiku

"spoKREWnieni służbą"

Wczoraj po raz kolejny w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbyła się akcja "spoKREWnieni służbą" nad którą patronat honorowy sprawują Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Obrony Narodowej.

Do honorowego oddania krwi zgłosiło się 91 osób

Serdecznie dziękujemy Panu Wojewodzie Lubelskiemu Przemysławowi Czarnkowi za możliwość zorganizowania akcji w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim oraz wszystkim, którzy tego dnia otworzyli swoje serca aby nieść bezinteresowną pomoc chorym i potrzebującym.

 

dziękujemy za udział w akcji "spoKREWnieni służbą"

dziękujemy za udział w akcji "spoKREWnieni służbą"

dziękujemy za udział w akcji "spoKREWnieni służbą"

dziękujemy za udział w akcji "spoKREWnieni służbą"

dziękujemy za udział w akcji "spoKREWnieni służbą"

dziękujemy za udział w akcji "spoKREWnieni służbą"

dziękujemy za udział w akcji "spoKREWnieni służbą"

dziękujemy za udział w akcji "spoKREWnieni służbą"

dziękujemy za udział w akcji "spoKREWnieni służbą"

dziękujemy za udział w akcji "spoKREWnieni służbą"

dziękujemy za udział w akcji "spoKREWnieni służbą"

dziękujemy za udział w akcji "spoKREWnieni służbą"

dziękujemy za udział w akcji "spoKREWnieni służbą"

dziękujemy za udział w akcji "spoKREWnieni służbą"

dziękujemy za udział w akcji "spoKREWnieni służbą"

dziękujemy za udział w akcji "spoKREWnieni służbą"

 

Lublin, 21.03.2018r.

Partnerzy

facebook