NCK
  • Niskie zapasy krwi grup ZERO plus
  • Podziękowania Krwiodawcy
  • Dawcy z grupą AB Rh+ - zaproszenie do oddawania osocza
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Wymiana centrali telefonicznej
  • Chwyć czerwoną nitkę

Twoja Krew, Moje Życie 2018-2020

Łączy na krew, która ratuje życie ...

Chwyć czerwoną nitkę.

Lublin, 10.01.2018 r.

Partnerzy

facebook