NCK
 • Telefony
 • SzczepimySie
 • Bo tętni w nas dobro
 • ODS
BIP

Biuletyn Informacji Publicznej
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

  STRONA GŁÓWNA BIP RCKIK LUBLIN

   

  Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie posiada Certyfikaty GMPprzyznane przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny potwierdzające zgodność warunków wytwarzania krwi i jej składników z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania zawartymi w Dyrektywie 2003/94/EC.

  Nr Certyfikatów GMP wydanych na podstawie inspekcji przeprowadzonej zgodnie z Art. 111(5) Dyrektywy 2001/83/EC z późn. zm. – Produkty lecznicze przeznaczone dla ludzi:

  Certyfikat nr IWSF.405.63.2022.IP.1 WTC/0273_01_01/117 dla RCKiK w Lublinie - 10.06.2022 r.

  Certyfikat nr IWSF.405.63.2022.IP.2 WTC/0273_03_01/118 OT Lubartów - 10.06.2022 r.

  Certyfikat nr IWSF.405.63.2022.IP.3 WTC/0273_05_01/119  dla OT Biała Podlaska - 10.06.2022 r.

  Certyfikat nr IWSF.405.63.2022.IP.4 WTC/0273_06_01/120 dla OT Włodawa - 10.06.2022 r.

  Certyfikat nr IWSF.405.63.2022.IP.5 WTC/0273_07_01/121 dla OT Zamość - 10.06.2022 r.

  Certyfikat nr IWSF.405.63.2022.IP.6 WTC/0273_08_01/122 dla OT Tomaszów Lubelski - 10.06.2022  r.

  Certyfikat nr IWSF.405.63.2022.IP.7 WTC/0273_09_01/123 dla OT Kraśnik - 10.06.2022 r.

  Certyfikat nr IWSF.405.63.2022.IP.8 WTC/0273_10_01/124 dla OT Puławy - 10.06.2022 r.

  Certyfikat nr IWSF.405.63.2022.IP.9 WTC/0273_11_01/125 dla OT Chełm - 10.06.2022 r.

  Nr Certyfikatów GMP wydanych na podstawie inspekcji przeprowadzonej zgodnie z Art. 15  Dyrektywy 2001/20/EC z późn. zm. – badane produkty lecznicze przeznaczone dla ludzi:

  Certyfikat nr IWSF.405.63.2022.IP.10 WTC/0273_01_01/126 dla RCKiK w Lublinie - 10.06.2022 r.

  Certyfikat nr IWSF.405.63.2022.IP.11 WTC/0273_11_01/127 dla OT Chełm - 10.06.2022 r.

  Certyfikat nr IWSF.405.63.2022.IP.12 WTC/0273_05_01/128  dla OT Biała Podlaska - 10.06.2022 r.

  Certyfikat nr IWSF.405.63.2022.IP.13 WTC/0273_07_01/129 dla OT Zamość - 10.06.2022 r.

   

  Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością według Normy ISO 9001 „Systemy zarządzania Jakością. Wymagania" od 2006 r.

  Aktualny Certyfikat Systemu Zarządzania według normy ISO 9001:2015 w zakresie „Pobieranie, preparatyka i dystrybucja krwi i jej składników. Badania laboratoryjne. Prowadzenie Ośrodka Dawców Szpiku", został przyznany dnia 19.07.2021 r. przez Bureau Veritas Certification. Numer certyfikatu: PL012900/P, ważny do 19.02.2024 r.

  Partnerzy

  facebook