NCK
  • RED
  • Nitka
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Wymiana centrali telefonicznej
  • Pamietaj
  • SzczepimySie
  • DK-MZ
  • DK-NCK
BIP

Biuletyn Informacji Publicznej
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

Majątek

Posiadane nieruchomości są w nieodpłatnym użytkowaniu Regionalnego Centrum.
Ponadto Regionalne Centrum posiada specjalistyczną aparaturę i sprzęt medyczny służący do zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa dawców krwi i osocza oraz pobieranej krwi i jej składników, dla zabezpieczenia życia i zdrowia pacjentów.

Partnerzy

facebook