NCK
  • RED
  • Nitka
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Wymiana centrali telefonicznej
  • Pamietaj
  • SzczepimySie
  • DK-MZ
  • DK-NCK
BIP

Biuletyn Informacji Publicznej
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

Podstawy prawne działania

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 2190 z późn. zm.), prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, prowadzącym działalność na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

1. ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi,
2. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
3. ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne,
4. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
5. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
6. statutu nadanego przez Ministra Zdrowia,
7. regulaminu organizacyjnego.

Partnerzy

facebook