NCK
  • RED
  • Nitka
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Wymiana centrali telefonicznej
  • Pamietaj
  • SzczepimySie
  • DK-MZ
  • DK-NCK
BIP

Biuletyn Informacji Publicznej
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

Załatwianie spraw

Podczas przyjmowania krwiodawców Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie stosuje się do przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1222).
Wszystkie inne sprawy bieżące załatwiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w miarę możliwości niezwłocznie.

Partnerzy

facebook