NCK
  • Telefony
  • NCK
  • ODS

Nieograniczony przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego

Dyrektor

Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

ogłasza nieograniczony przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego

(Nr sprawy DOP.233.1.2024)

Składanie ofert do dnia 15.07.2024 roku do godz. 1000

W załączeniu treść ogłoszenia

 

samochód RCKiK

Partnerzy

facebook