NCK
  • Brakuje krwi
  • Telefony
  • SzczepimySie
  • Bo tętni w nas dobro
  • ODS

Ogłoszenie dla lekarzy stażystów UWAGA

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie informuje, że z uwagi na brak podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim na finansowanie szkoleń dla lekarzy stażystów z zakresu transfuzjologii klinicznej termin szkolenia 06-10.06.2022 r. zostaje odwołany.

O nowy terminie szkolenia zostaną Państwo poinformowani w późniejszym czasie.

 

 Lublin 30.05.2022r.

Partnerzy

facebook