NCK
  • Telefony
  • SzczepimySie
  • Bo tętni w nas dobro
  • ODS
BIP

Biuletyn Informacji Publicznej
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

Przedmiot działania

 

Celem działania Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie jest w szczególności organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa, a zwłaszcza w zakresie pobierania krwi i oddzielania jej składników oraz zaopatrywanie podmiotów leczniczych w krew i jej składniki, a także w produkty krwiopochodne i inne produkty lecznicze.
Obszar działania Regionalnego Centrum obejmuje województwo lubelskie, z tym, że dystrybucja krwi i jej składników oraz tkanek może odbywać się na terenie całego kraju.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie posiada:
Akredytację w zakresie pobierania krwi i oddzielania jej składników udzielona przez Ministra Zdrowia - decyzja Nr BA/4/04 z dnia 07.07.2004 r.
Zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego Nr 012/0273/15 z dnia 10.05.2018r. na wytwarzanie lub import produktu leczniczego.
Zaświadczenie stwierdzające, że Laboratorium Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie jest wpisane do ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych pod numerem 0787.
Zaświadczenie Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie dla Pracowni Biologii Molekularnej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie uprawniające do wykonywania badania osocza metodami biologii molekularnej.
Certyfikaty GMPwydane przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny potwierdzające zgodność warunków wytwarzania krwi i jej składników z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania zawartymi w Dyrektywie 2003 / 94/ EC.

Nr Certyfikatów GMP wydanych na podstawie inspekcji przeprowadzonej zgodnie z Art. 111(5) Dyrektywy 2001/83/EC z późn. zm. – Produkty lecznicze przeznaczone dla ludzi:

Certyfikat nr IWSF.405.63.2022.IP.1 WTC/0273_01_01/117 dla RCKiK w Lublinie - 10.06.2022 r.

Certyfikat nr IWSF.405.63.2022.IP.2 WTC/0273_03_01/118 OT Lubartów - 10.06.2022 r.

Certyfikat nr IWSF.405.63.2022.IP.3 WTC/0273_05_01/119  dla OT Biała Podlaska - 10.06.2022 r.

Certyfikat nr IWSF.405.63.2022.IP.4 WTC/0273_06_01/120 dla OT Włodawa - 10.06.2022 r.

Certyfikat nr IWSF.405.63.2022.IP.5 WTC/0273_07_01/121 dla OT Zamość - 10.06.2022 r.

Certyfikat nr IWSF.405.63.2022.IP.6 WTC/0273_08_01/122 dla OT Tomaszów Lubelski - 10.06.2022  r.

Certyfikat nr IWSF.405.63.2022.IP.7 WTC/0273_09_01/123 dla OT Kraśnik - 10.06.2022 r.

Certyfikat nr IWSF.405.63.2022.IP.8 WTC/0273_10_01/124 dla OT Puławy - 10.06.2022 r.

Certyfikat nr IWSF.405.63.2022.IP.9 WTC/0273_11_01/125 dla OT Chełm - 10.06.2022 r.

Nr Certyfikatów GMP wydanych na podstawie inspekcji przeprowadzonej zgodnie z Art. 15  Dyrektywy 2001/20/EC z późn. zm. – badane produkty lecznicze przeznaczone dla ludzi:

Certyfikat nr IWSF.405.63.2022.IP.10 WTC/0273_01_01/126 dla RCKiK w Lublinie - 10.06.2022 r.

Certyfikat nr IWSF.405.63.2022.IP.11 WTC/0273_11_01/127 dla OT Chełm - 10.06.2022 r.

Certyfikat nr IWSF.405.63.2022.IP.12 WTC/0273_05_01/128  dla OT Biała Podlaska - 10.06.2022 r.

Certyfikat nr IWSF.405.63.2022.IP.13 WTC/0273_07_01/129 dla OT Zamość - 10.06.2022 r.


Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2015 w zakresie „Pobieranie, preparatyka i dystrybucja krwi i jej składników. Badania laboratoryjne. Prowadzenie Ośrodka Dawców Szpiku", przyznany dnia 20.02.2018 r. przez Bureau Veritas Certification. Numer certyfikatu: PL008135/P.

 

Partnerzy

facebook