NCK
  • Telefony
  • SzczepimySie
  • Bo tętni w nas dobro
  • ODS
BIP

Biuletyn Informacji Publicznej
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

Rejestry

W Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie prowadzone są Rejestry: dawców krwi oraz dawców krwi rzadkich grup, osób zdyskwalifikowanych i dawców zdyskwalifikowanych. Rejestry prowadzone są w systemie informatycznym. Ponadto w formie pisemnej prowadzony jest rejestr powikłań poprzetoczeniowych. Zawarte w rejestrach dane osobowe dawców krwi, osób oraz pacjentów nie są udostępniane osobom trzecim. Podstawę prawną do nie ujawniania danych osobowych stanowią przepisy stawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 922).

Partnerzy

facebook