NCK
  • RED
  • Nitka
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Wymiana centrali telefonicznej
  • Pamietaj
  • SzczepimySie
  • DK-MZ
  • DK-NCK
BIP

Biuletyn Informacji Publicznej
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

Statut

 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu
Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie z dnia 29.05.2012 r.
Kopia statutu jest do pobrania tutaj

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu
Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie z dnia 7.01.2014 r.
Kopia zarządzenia jest do pobrania tutaj

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu
Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie z dnia 7.07.2016 r.
Kopia zarządzenia jest do pobrania tutaj

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu
Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie z dnia 15.03.2017 r.
Kopia zarządzenia jest do pobrania tutaj

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu
Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie z dnia 11.09.2018 r.
Kopia zarządzenia jest do pobrania tutaj

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu
Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie z dnia 18.01.2019 r.
Kopia zarządzenia jest do pobrania tutaj

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu
Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie z dnia 04.03.2021 r.
Kopia zarządzenia jest do pobrania tutaj

 

 

Partnerzy

facebook