NCK
  • RED
  • Nitka
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Wymiana centrali telefonicznej
  • Pamietaj
  • SzczepimySie
  • DK-MZ
  • DK-NCK
BIP

Biuletyn Informacji Publicznej
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

Struktura organizacyjna

 

I. DYREKCJA RCKiK w Lublinie:

   Dyrektor - lek. med. Małgorzata Orzeł
   Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno - Administracyjnych - mgr Grzegorz Fiedorowicz
   Główny Księgowy - mgr Eugenia Sokół

II. Kierownicy poszczególnych Działów, Pracowni i Ośrodka Dawców Szpiku, Koordynatorzy sekcji

1. PION MEDYCZNY

1) Dział Dawców i Pobierania - p.o.Kierownika Działu - lek.med. Dariusz Osiński 
    - Rejestracja
    - Gabinety Lekarskie
    - Sekcja Ekspedycji
    - Pobieranie
    - Stanowisko Pielęgniarki Koordynującej
    - Stanowisko Pielęgniarki Instruktażowej
    - Pomoc labolatoryjna

 

2) Dział Preparatyki - mgr Magdalena Bartnik

3) Dział Laboratoryjny - mgr Jolanta Korzeniowska
    - Pracownia Czynników Zakaźnych  - dr n med Jacek Banachiewicz
    - Pracownia Krwinek Płytkowych i Białych - Jolanta Korzeniowska
    - Pracownia Badań Konsultacyjnych - mgr Joanna Kolibska
    - Pracownia Hematologii i Koagulologii - mgr Arkadiusz Kośka
    - Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej Dawców - mgr Dorota Łakomiec- Królikowska

4) Dział Ekspedycji  p.o. Kierownika Działu - lek. med. Izabela Kloc

 

5) Ośrodek Dawców Szpiku – Kierownik - lek. med. Małgorzata Orzeł
                                                   Z-ca Kierownika - mgr Jolanta Korzeniowska
   - Komórka ds. finansowych i prowadzenia dokumentacji potencjalnych dawców komórek krwiotwórczych
   - Komórka ds. koordynacji, pozyskiwania, badania i udostępniania komórek krwiotwórczych
   - Komórka ds. edukacji i promocji transplantologii
   - Sekretariat

6) Dział Zapewnienia Jakości - Anna Tatarczak
   - Pracownia Nadzoru nad Zapewnieniem Jakości - Justyna Lenarcik
   - Pracownia Kontroli Jakości i Cytometrii Przepływowej
 

7) Dział Farmacji Szpitalnej – p.o. Kierownika Działu – Alicja Baj


2. PION ADMINISTRACYJNY

8) Dział Finansowo – Księgowy – mgr Eugenia Sokół

9) Dział Personalny – mgr Anna Kowalik

10) Dział Administracyjno - Eksploatacyjny - mgr Michał Kobel

   - Sekcja Zamówień Publicznych
   - Sekcja Transportu
   - Magazyn

11) Dział Organizacyjno – Prawny - mgr Paweł Podgórski-Pietraś
  - Kancelaria
  - Archiwum

12) Dział Promocji i Marketingu – Paweł Filip

13) Dział Informatyczny – Robert Radko

14) Samodzielne Stanowisko Pracy Audytora Wewnętrznego

15) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej – Grzegorz Jankowski

16) Samodzielne Stanowisko Pracy Inspektora ds. Obronności – mgr Mariusz Krukowski

17) Samodzielne Stanowisko Pracy Pełnomocnika Dyrektora ds. Zarządzania Jakością 

18) Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego – mgr Paweł Wojnowski

19) Samodzielne Stanowisko Inspektora Ochrony Danych  – mgr Agata Patralska - Gałat

20) Samodzielne Stanowisko Pracy Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych – mgr Mariusz Krukowski

21) Samodzielne Stanowisko Pracy Inspektora Ochrony Radiologicznej

22) Osoba Wykwalifikowana – mgr Anna Tatarczak

23) Sekretariat 

  


III. Kierownicy / Koordynatorzy Terenowych Oddziałów:

1) Oddział w Białej Podlaskiej – Janina Omelaniuk 
2) Oddział w Chełmie - lek. med. Tomasz Jankowski
3) Oddział w Kraśniku – mgr Bożena Zarzeczna
4) Oddział w Lubartowie - Agnieszka Pliszko
5) Oddział w Łukowie – mgr Anna Bogusz
6) Oddział w Puławach - mgr Teresa Błachnio
7) Oddział w Tomaszowie Lubelskim – st. pielęgniarka Urszula Chyżyńska
8) Oddział we Włodawie - lek. med. Janusz Tajchert
9) Oddział w Zamościu - dr n. med. Anna Mika 

 

 

Partnerzy

facebook