NCK
  • RCKiK w Lublinie zaprasza dawców krwi grupy 0A Rh minus
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Dawcy z grupą AB Rh+, A Rh+, B RH+ - zaproszenie do oddawania osocza i płytek
  • Wymiana centrali telefonicznej
  • Chwyć czerwoną nitkę

Dane kontaktowe

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Żołnierzy Niepodległej 8
20-078 Lublin
 
81-532 62 75 do 77 - centrala
tel./fax 81-532 53 18 - sekretariat 
tel. 81-44 210 41 - sekretariat
535 735 100  telefon alarmowy
sekretariat@rckik.lublin.pl

 

Rejestracja dawców
81-442 10 40  
81-532 62 75 do 77 w. 104

Godziny rejestracji dawców
7:00-13:30 poniedziałek, środa, piątek
7:00-17:00 wtorek, czwartek
7:30-11:30 sobota

Gabinet Lekarski
81-532 62 75 do 77 w. 105

Dział Dawców i Pobierania
81-532 62 75 do 77 w. 127
81-532 62 75 do 77 w. 130 - Kierownik

Ekspedycja
81-532 62 75 do 77 w. 102
81-532 85 24 czynne całą dobę
81-442 10 45 fax czynne całą dobę
535 535 010 telefon alarmowy

Dział Laboratoryjny
81-532 62 75 do 77 w. 145 - Kierownik

Pracownia Badań Konsultacyjnych
81-532 62 75 do 77 w. 103 czynne całą dobę
81-442 10 46 tel./fax czynny całą dobę
535 735 200 telefon alarmowy
81-532 62 75 do 77 w. 159 - Kierownik

Pracownia Serologii Grup Krwi Dawców
81-532 62 75 do 77 w. 109
81-532 62 75 do 77 w. 117

Pracownia Koagulologii
81-532 62 75 do 77 w. 110
535 835 300 telefon alarmowy

Pracownia Hematologii
81-532 62 75 do 77 w. 129

Pracownia Serodiagnostyki i Wirusów Kiły
81-532 62 75 do 77 w. 141

Pracownia Biologii Molekularnej
81-532 62 75 do 77 w. 144
81-534 74 73

Pracownia Krwinek Płytkowych i Białych (HLA)
81-532 62 75 do 77 w. 150

Dział Preparatyki
81-532 62 75 do 77 w. 124
81-532 62 75 do 77 w. 125 - Kierownik

Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości
81-532 62 75 do 77 w. 113

Dział Zapewnienia Jakości
81-532 62 75 do 77 w. 112 - Kierownik
81-532 62 75 do 77 w. 114 - Pracownia Cytometrii Przepływowej
81-532 62 75 do 77 w. 115 - Pracownia Kontroli Jakości, Laboratorium Kontrolne

Pracownia Nadzoru Serologicznego - Kierownik
81-532 62 75 do 77 w. 116

Dział Służb Pracowniczych
81-532 62 75 do 77 w. 121
81-532 62 75 do 77 w. 120 - Kierownik

Dział Ekonomiczno-Administracyjny
81-532 62 75 do 77 w. 118
81-532 89 32 tel./fax

Dział Zamówień
81-532 62 75 do 77 w. 119
81-442 11 90

Księgowość
81-532 62 75 do 77 w. 131, 132
81-442 10 43
ksiegowosc@rckik.lublin.pl

Inspektor ds. BHP i Ppoż
81-532 62 75 do 77 w. 122

Inspektor ds. Ochrony Danych
81-532 62 75 do 77 w. 140
iodo@rckik.lublin.pl

Dział Informatyczny
81-532 62 75 do 77 w. 140
 
Promocja Honorowego Krwiodawstwa
81-532 62 75 do 77 w. 116
81-442 10 44
promocja@rckik.lublin.pl
 
Ośrodek Dawców Szpiku
81-532 62 75 do 77 w. 150
81-442 17 54
ods@rckik.lublin.pl

Partnerzy

facebook