NCK
  • Informacja dla Krwiodawców
  • Akcja poboru krwi Lubelski Urząd Wojewódzki 22.08.2018 r.
  • Informacja dla Krwiodawców
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Oddajemy krew bez hamulców
  • Informacja dla Krwiodawców
  • Informacja dla Krwiodawców
  • Oddajemy krew bez hamulców
  • Chwyć czerwoną nitkę

Dane kontaktowe

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Żołnierzy Niepodległej 8
20-078 Lublin
 
81-532 62 75 centrala
81-532 53 18 sekretariat
81-532 53 18 fax
535 735 100  telefon alarmowy
sekretariat@rckik.lublin.pl

Rejestracja dawców
81-442 10 40  
81-532 62 75 w. 38

Godziny rejestracji dawców
7:30-14:00 poniedziałek, środa, piątek
7:30-18:00 wtorek, czwartek
7:30-14:00 sobota

Gabinet Lekarski
81-532 62 75 w. 19

Pracownia Badań Konsultacyjnych
81-532 62 75 w. 23 czynne całą dobę
81-442 10 46 tel./fax czynny całą dobę
535 735 200 telefon alarmowy

Pracownia Skaz Krwotocznych
535 835 300 telefon alarmowy

Ekspedycja
81-532 85 24 czynne całą dobę
81-442 10 45 fax czynne całą dobę
535 535 010 telefon alarmowy

Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości
81-532 62 75 do 77 w. 59

Dział Ekonomiczno-Administracyjny
81-532 89 32

Dział Zamówień
81-442 11 90

Księgowość
81-442 10 43
ksiegowosc@rckik.lublin.pl
 
Promocja Honorowego Krwiodawstwa
81-442 10 44
promocja@rckik.lublin.pl
 
Ośrodek Dawców Szpiku
81-442 17 54
ods@rckik.lublin.pl

Partnerzy

facebook