NCK
 • Nitka
 • Dawcy-Covid-19
 • Ośrodek Dawców Szpiku
 • Wymiana centrali telefonicznej
 • Pamietaj
 • SzczepimySie

Oferty Pracy

 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie


 

Ogłoszenie 48/2020 

Zatrudni: lekarzy

Miejsce pracy: Lublin oraz terenowe akcje poboru krwi na terenie województwa lubelskiego

Treść ogłoszenia

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Data zamieszczenia: 29.12.2020r.

Data obowiązywania: 17.01.2021r.


 

Ogłoszenie 47/2020 

Zatrudni: pielęgniarkę/pielęgniarza

Miejsce pracy: Lublin oraz terenowe akcje poboru krwi

Treść ogłoszenia

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Data zamieszczenia: 22.12.2020r.

Data obowiązywania: 31.12.2020r.


 

Ogłoszenie 46/2020 

Zatrudni: młodszego asystenta/asystenta w Sekcji Preparatyki w  Dziale Pobierania i Preparatyki 

Miejsce pracy: Lublin 

Treść ogłoszenia

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Data zamieszczenia: 22.12.2020r.

Data obowiązywania: 03.01.2020r.


 

Ogłoszenie 45/2020 

Zatrudni: Starsza Księgowa

Miejsce pracy: Lublin

Treść ogłoszenia

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Data zamieszczenia: 15.12.2020r.

Data obowiązywania: 27.12.2020r.


 

Ogłoszenie 44/2020 

Zatrudni: Informatyk 

Miejsce pracy: Lublin

Treść ogłoszenia

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Data zamieszczenia: 08.12.2020r.

Data obowiązywania: 20.12.2020r.


 

Ogłoszenie 43/2020 

Zatrudni: pielęgniarkę/pielęgniarza

Miejsce pracy: Oddział Terenowy w Białej Podlaskiej

Treść ogłoszenia

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Data zamieszczenia: 08.12.2020r.

Data obowiązywania: 20.12.2020r.


Zatrudni: farmaceutę

Miejsce pracy: Lublin

Główne zadania na stanowisku:

 • Nadzór nad urządzeniami medycznymi
 • Kwalifikowanie składników krwi
 • Certyfikacja osocza do wytwórni farmaceutycznej

Od kandydatów oczekujemy:

 • aktualnego prawa wykonywania zawodu farmaceuty

Wybranym kandydatom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • atrakcyjne wynagrodzenie

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@rckik.lublin.pl

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Lublin, 11.09.2020 r.


 

Zatrudni: farmaceutę

Miejsce pracy: Terenowy Oddział RCKiK w Zamościu

Główne zadania na stanowisku:

 • Nadzór nad urządzeniami medycznymi
 • Kwalifikowanie składników krwi
 • Certyfikacja osocza do wytwórni farmaceutycznej

Od kandydatów oczekujemy:

 • aktualnego prawa wykonywania zawodu farmaceuty

Wybranym kandydatom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • atrakcyjne wynagrodzenie

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@rckik.lublin.pl

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Lublin, 11.09.2020 r.


 

  

Zatrudni: lekarza do pracy w Terenowym Oddziale RCKiK w Zamościu

Miejsce pracy: Zamość

Zadania na stanowisku:

 • badanie i kwalifikowanie dawców oraz kandydatów na dawców do oddania krwi w Terenowym Oddziale w Zamościu i na ekipach wyjazdowych,
 • kwalifikowania osób do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej,
 • informowanie krwiodawców o ich stanie zdrowia, wydawanie odpowiednich skierowań i wyników badań,
 • udzielanie fachowej pomocy lekarskiej krwiodawcom oraz osobom zgłaszającym się do pobrania próbek krwi do badań laboratoryjnych w razie zasłabnięć i omdleń.

Od kandydatów oczekujemy:

 • aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza

Wybranym kandydatom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę/umowę zlecenia
 • atrakcyjne wynagrodzenie

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Lublin, 12.05.2020 r.


Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV) na adres rekrutacja@rckik.lublin.pl lub bezpośrednio do siedziby RCKIK w Lublinie ul. Żołnierzy Niepodległej 8 w Lublinie do Działu Personalnego


Szczegółowe informacje dotyczące warunków zatrudnienia można uzyskać w godz. 730-1430 osobiście w siedzibie RCKiK Lublin, ul. Żołnierzy Niepodległej 8 w Dziale Służb Pracowniczych, pok. 117 lub telefonicznie: (81) 53-289-32; e-mail: kadry@rckik.lublin.pl


Do CV prosimy załączyć poniższą treść zgody ze wskazaniem stanowiska na które kandydat aplikuje.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych (CV, list motywacyjny,) przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, (20-078) przy ul. Żołnierzy Niepodległej 8, na potrzeby prowadzonego procesu rekrutacji na stanowisko ………......…………..”

Jeżeli kandydat wyraża zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach prosimy o załączenie dodatkowej treści zgody w brzmieniu określonym poniżej:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych (CV, list motywacyjny,) przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, (20-078) przy ul. Żołnierzy Niepodległej 8, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.”

CV nie zawierające żadnej z wyżej wymienionych zgód będzie niezwłocznie usuwane.


1.     Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, (20-078) przy ul. Żołnierzy Niepodległej 8, wpisane do stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000003874, oraz do rejestru podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Lubelskiego pod numerem 000000018652, NIP: 712-24-27-252, REGON: 431029412

2.     Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). W razie pytań dotyczących danych osobowych mają Państwo możliwość kontaktu z IOD za pośrednictwem adresu mailowego: iod@rckik.lublin.pl

3.     Państwa dane będą przetwarzane w celu:

        a)       przeprowadzenia procesu rekrutacji na oferowane stanowisko pracy – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

        b)       kontaktu z kandydatem w zakresie niezbędnym dla potrzeb rekrutacji – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

         c)       w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, w celu uczestnictwa w realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych - art. 6 ust. 1 lit. a).

4.     Administrator danych informuje, że Państwa dane mogą być przekazywane do następujących kategorii odbiorców świadczących na rzecz Administratora usługi: IT, doradcze, konsultingowe, prawne, audytowe, kontrolne.

5.     Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres do 6 miesięcy od ich pozyskania, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres do 2 lat od ich pozyskania. Ze względu na fakt, że Państwa dane przetwarzane są na podstawie zgody, wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.

6.     Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora; dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7.     W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie zgód Administrator informuje o przysługującym prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.     Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

9.     Podanie danych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak niezbędne do zrealizowania tych celów. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału odpowiednio w procesie rekrutacji na dane stanowisko lub w przyszłych rekrutacjach.

10. Informujemy, że państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowanie decyzji w tym w oparciu o profilowanie.

Informujemy, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody mogą Państwo wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kadry@rckik.lubllin.com.pl , telefonicznie pod numerem telefonu 81 532 89 32 lub przesyłając żądanie na adres siedziby.

 

Lublin, 29.11.2019 r.

Partnerzy

facebook