NCK
 • Brakuje krwi
 • Mural krwiodawstwa
 • Telefony
 • Pamietaj
 • SzczepimySie
 • Bo tętni w nas dobro
 • ODS

Oferty Pracy

 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie


Ogłoszenie 1/2022

Zatrudni: diagnostę laboratoryjnego w Pracowni Nadzoru nad Zapewnieniem Jakości w Dziale Zapewnienia Jakości

Wymiar etatu: pełny etat (umowa na zastępstwo)

Miejsce pracy: Lublin

Treść ogłoszenia

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Data zamieszczenia: 10.01.2021 r.


Ogłoszenie 41/2021

Zatrudni: lekarzy w Oddziale Terenowym RCKiK w Łukowie

Wymiar etatu: umowa o pracę - pełny etat lub część etatu lub kontrakt lub umowa cywilnoprawna (do uzgodnienia)

Miejsce pracy: Oddział Terenowy RCKiK w Łukowie oraz akcje poboru krwi na terenie województwa lubelskiego

Treść ogłoszenia

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Data zamieszczenia: 30.08.2021 r.


Ogłoszenie 40/2021 

Zatrudni: lekarzy w Oddziale Terenowym RCKiK w Tomaszowie Lubelskim

Wymiar etatu: umowa o pracę - pełny etat lub część etatu lub kontrakt lub umowa cywilnoprawna (do uzgodnienia)

Miejsce pracy: Oddział Terenowy RCKiK w Tomaszowie Lubelskim oraz akcje poboru krwi na terenie województwa lubelskiego

Treść ogłoszenia

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Data zamieszczenia: 30.08.2021 r.


Ogłoszenie 39/2021

Zatrudni: lekarzy w Oddziale Terenowym RCKiK w Puławach

Wymiar etatu: umowa o pracę - pełny etat lub część etatu lub kontrakt lub umowa cywilnoprawna (do uzgodnienia)

Miejsce pracy: Oddział Terenowy RCKiK w Puławach oraz akcje poboru krwi na terenie województwa lubelskiego

Treść ogłoszenia

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Data zamieszczenia: 30.08.2021 r.


Ogłoszenie 10/2021 

Zatrudni: lekarzy

Miejsce pracy: Lublin oraz akcje poboru krwi na terenie województwa lubelskiego

Treść ogłoszenia

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Data zamieszczenia: 02.02.2021r.

 


Ogłoszenie 9/2021 

Zatrudni: Kierownika Oddziału Terenowego w Tomaszowie Lubelskim

Miejsce pracy: Tomaszów Lubelski oraz terenowe akcje poboru krwi

 Treść ogłoszenia

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Data zamieszczenia: 28.01.2021r.

 


Ogłoszenie 7/2021 

Zatrudni: lekrzy specjalistów transfuzjologii klinicznej

Miejsce pracy: Lublin oraz akcje poboru krwi na terenie województwa lubelskiego

Treść ogłoszenia

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Data zamieszczenia: 27.01.2021r.

 


Ogłoszenie 5/2021 

Zatrudni: lekarzy

Miejsce pracy: Zamość oraz terenowe akcje poboru krwi

Treść ogłoszenia

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Data zamieszczenia: 27.01.2021r.

 


Ogłoszenie 4/2021 

Zatrudni: Kierownika Oddziału Terenowego w Łukowie

Miejsce pracy: Łuków oraz terenowe akcje poboru krwi

Treść ogłoszenia

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Data zamieszczenia: 27.01.2021r.

 


Ogłoszenie 3/2021 

Zatrudni: Kierownika Oddziału Terenowego w Kraśniku

Miejsce pracy: Kraśnik oraz terenowe akcje poboru krwi

Treść ogłoszenia

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Data zamieszczenia: 27.01.2021r.

 


Ogłoszenie 2/2021 

Zatrudni: Kierownika Oddziału Terenowego w Puławach

Miejsce pracy: Puławy oraz terenowe akcje poboru krwi

Treść ogłoszenia

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Data zamieszczenia: 27.01.2021r. 

   


 

Osoby zainteresowane pracą w RCKiK w Lublinie informujemy, prowadzimy rekrutację na konkretne stanowiska pracy wskazane w ogłoszeniach oraz rekrutację otwartą.

 Prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na adres:

 • email: rekrutacja@rckik.lublin.pl (proszę podać nr ogłoszenia w tytule wiadomości lub wpisać: rekrutacja otwarta);
 • listownie lub osobiście: RCKiK w Lublinie (20-078), ul. Żołnierzy Niepodległej 8 (Kancelaria).

Do dokumentów aplikacyjnych należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych (formularz). Brak dołączonej zgody skutkuje niezwłocznym usunięciem danych.

 


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, (20-078) przy ul. Żołnierzy Niepodległej 8. 
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). W razie pytań dotyczących danych osobowych mają Państwo możliwość kontaktu z IOD za pośrednictwem adresu: iod@rckik.lublin.pl.
 3. Państwa dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu pracy (art. 221 Kodeksu pracy) oraz na podstawie art. 6 ust 1 lit b RODO, jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz na podstawie zgody z art. 6 ust 1 lit a RODO.
 5. Państwa dane osobowe zawarte w dokumentach złożonych w związku z rekrutacją na stanowiska pracy wskazane w ogłoszeniach przetwarzane będą do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w rekrutacji otwartej – do końca roku kalendarzowego, w którym zostały złożone.
 6. Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora: dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
 7. Z przysługującego Państwu prawa możecie skorzystać w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do dnia skorzystania z przysługującego Państwu prawa, kontaktując się z IOD za pośrednictwem adresu iod@rckik.lublin.pl lubprzesyłając żądanie na adres:RCKiK w Lublinie (20-078), ul. Żołnierzy Niepodległej 8.
 8. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

      10. Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą profilowane

.

Lublin, 04.03.2021 r.

Partnerzy

facebook