NCK
 • Potrzebna krew przyjdź do najbliższego CKIK i oddaj krew. Uratuj życie!
 • Dawcy-Covid-19
 • Ośrodek Dawców Szpiku
 • Wymiana centrali telefonicznej
 • Chwyć czerwoną nitkę
 • Pamietaj

Oferty Pracy

 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

 


Ogłoszenie 24/2020 

Zatrudni: pielęgniarkę/pielęgniarza

Miejsce pracy: Oddział Terenowy Puławy oraz terenowe akcje poboru krwi

Treść ogłoszenia

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 


 

 

Zatrudni: pielęgniarkę/ratownika medycznego/diagnostę laboratoryjnego

Miejsce pracy: Lublin,

Główne obowiązki:

 • pobieranie materiału do badań RNA wirusa SARS COV 2 i przeciwciał IgG

Od kandydatów oczekujemy:

 • aktualnego prawa wykonywania zawodu
 • umiejętności pobierania materiału do badań

Warunki pracy:

 • umowa zlecenie, stawka godzinowa 25 zł (brutto)

Wymagane dokumenty:

 • CV, list motywacyjny
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@rckik.lublin.pl

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Lublin,19.10.2020 r.


 

 

Zatrudni: farmaceutę

Miejsce pracy: Lublin

Główne zadania na stanowisku:

 • Nadzór nad urządzeniami medycznymi
 • Kwalifikowanie składników krwi
 • Certyfikacja osocza do wytwórni farmaceutycznej

Od kandydatów oczekujemy:

 • aktualnego prawa wykonywania zawodu farmaceuty

Wybranym kandydatom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • atrakcyjne wynagrodzenie

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@rckik.lublin.pl

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Lublin, 11.09.2020 r.


 

Zatrudni: farmaceutę

Miejsce pracy: Terenowy Oddział RCKiK w Zamościu

Główne zadania na stanowisku:

 • Nadzór nad urządzeniami medycznymi
 • Kwalifikowanie składników krwi
 • Certyfikacja osocza do wytwórni farmaceutycznej

Od kandydatów oczekujemy:

 • aktualnego prawa wykonywania zawodu farmaceuty

Wybranym kandydatom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • atrakcyjne wynagrodzenie

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@rckik.lublin.pl

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Lublin, 11.09.2020 r.


Zatrudni: pielęgniarkę

Miejsce pracy: Lublin

 

Główne obowiązki na stanowisku:

 • Pobieranie krwi pełnej i jej składników
 • Czynne uczestnictwo w ekipach wyjazdowych
 • Pobieranie materiału do badań

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • aktualnego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki;
 • zaangażowania i dobrej organizacji pracy własnej;
 • umiejętności pracy w zespole;
 • dyspozycyjności

 

Warunki pracy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • świadczenia socjalne

 

Wymagane dokumenty:

 • CV, list motywacyjny
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

 

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@rckik.lublin.pl

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Lublin, 07.08.2020 r.


Zatrudni:  kierownika Działu Organizacyjno-Prawnego

Miejsce pracy:  Lublin

Główne zadania na stanowisku:

Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zadań z zakresu:

 • opracowywania, aktualizowania i wdrażania dokumentów regulujących funkcjonowanie RCKiK;
 • zawierania umów na usługi medyczne realizowane przez i na rzecz RCKiK;
 • zamówień publicznych przez RCKiK;
 • kontroli zarządczej;
 • obsługi informatycznej;
 • obiegu dokumentów i archiwum.

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego i co najmniej 3 letniego stażu pracy
 • doświadczenia zawodowego przy realizowaniu zadań z w/w zakresu (dodatkowym atutem będzie doświadczenie w jednostkach ochrony zdrowia)
 • znajomości przepisów prawa dot. organizacji i funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia
 • biegłej znajomości obsługi komputera i innych urządzeń biurowych
 • bardzo dobrej organizacji pracy własnej
 • komunikatywności i umiejętności pracy w zespole, umiejętności sprawnego rozwiązywania problemów
 • sumienności, terminowości i dokładności w działaniu
 • dyspozycyjności w sytuacjach awaryjnych

 

Wybranym kandydatom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • atrakcyjne wynagrodzenie

 

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@rckik.lublin.pl

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Lublin, 17.07.2020 r.


 

Zatrudni:  diagnostę laboratoryjnego w Oddziale Terenowym w Białej Podlaskiej

Miejsce pracy:  Biała Podlaska, ul. Terebelska 57/65

Opis zadań:

 • rejestracja dawców
 • wykonywanie pomiaru hemoglobiny

Od kandydatów oczekujemy:

 • prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego
 • sumienności i dobrej organizacji pracy własnej,

Warunki pracy:

 • umowa o pracę
 • atrakcyjne wynagrodzenie

Wymagane dokumenty:

 • CV, list motywacyjny

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@rckik.lublin.pl

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Lublin, 06.07.2020 r.

 


 

 

Zatrudni: lekarza do pracy w Terenowym Oddziale RCKiK w Zamościu

Miejsce pracy: Zamość

Zadania na stanowisku:

 • badanie i kwalifikowanie dawców oraz kandydatów na dawców do oddania krwi w Terenowym Oddziale w Zamościu i na ekipach wyjazdowych,
 • kwalifikowania osób do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej,
 • informowanie krwiodawców o ich stanie zdrowia, wydawanie odpowiednich skierowań i wyników badań,
 • udzielanie fachowej pomocy lekarskiej krwiodawcom oraz osobom zgłaszającym się do pobrania próbek krwi do badań laboratoryjnych w razie zasłabnięć i omdleń.

Od kandydatów oczekujemy:

 • aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza

Wybranym kandydatom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę/umowę zlecenia
 • atrakcyjne wynagrodzenie

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Lublin, 12.05.2020 r.


 

Zatrudni: lekarza

Miejsce pracy: Dział Dawców i Ekspedycji RCKiK w Lublinie

Zadania na stanowisku:

 • badanie i kwalifikowanie dawców oraz kandydatów na dawców do oddania krwi w Terenowym Oddziale w Zamościu i na ekipach wyjazdowych,
 • kwalifikowania osób do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej,
 • informowanie krwiodawców o ich stanie zdrowia, wydawanie odpowiednich skierowań i wyników badań,
 • udzielanie fachowej pomocy lekarskiej krwiodawcom oraz osobom zgłaszającym się do pobrania próbek krwi do badań laboratoryjnych w razie zasłabnięć i omdleń.

Od kandydatów oczekujemy:

 • aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza

Wybranym kandydatom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę/umowę zlecenia
 • atrakcyjne wynagrodzenie

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Lublin, 12.05.2020 r.


 

 

Zatrudni: lekarza transfuzjologa

Miejsce pracy: teren województwa lubelskiego (siedziba i oddziały RCKiK w Lublinie oraz podmioty lecznicze woj. lubelskiego)

Zadania na stanowisku:

 • kontrolę działalności wszystkich pracowni serologii/ immunologii transfuzjologicznej, banków krwi oraz gospodarki krwią w podmiotach leczniczych województwa lubelskiego oraz prowadzenie dokumentacji w/w kontroli. Analiza protokołów kontroli gospodarki krwią oraz realizacji zaleceń pokontrolnych;
 • udział w kontrolach Terenowych Oddziałów i Działów RCKiK w Lublinie w zakresie rekrutacji i kwalifikacji dawców, pobierania krwi i jej składników oraz prowadzenie dokumentacji w/w kontroli we współpracy z Działem Zapewnienia Jakości;
 • udział w audytach zewnętrznych RCKiK w Lublinie oraz przygotowanie dokumentacji do w/w audytów;
 • konsultacja reakcji niepożądanych związanych z donacją, ze szczególnym uwzględnieniem  poważnych niepożądanych reakcji u dawcy i biorcy;
 • kompleksowe monitorowanie przypadków powikłań poprzetoczeniowych oraz innych niepożądanych zdarzeń, związanych z przeprowadzaniem zabiegów przetaczania składników krwi, zaistniałych w podmiotach leczniczych województwa lubelskiego:

             - prowadzenie i nadzór nad całością dokumentacji obejmującej m.in. rejestr zgłaszanych sytuacji i sprawozdawczości,

             - analiza zaistniałych przypadków.

 • prowadzenie szkoleń z zakresu krwiodawstwa i krwiolecznictwa lekarzy, pielęgniarek i personelu medycznego podmiotów leczniczych woj. Lubelskiego;
 • szkolenia lekarzy odpowiedzialnych za gospodarkę krwią w podmiotach leczniczych woj. lubelskiego we współpracy z Kierownikiem DZJ;
 • nadzór nad procedurami gospodarki krwią w woj. lubelskim we współpracy z Kierownikiem Działu Zapewnienia Jakości;
 • udzielanie porad i konsultacji lekarskich w zakresie leczenia składnikami i produktami krwiopochodnym;
 • analiza odchyleń dotyczących leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych województwa lubelskiego we współpracy z Kierownikiem DZJ;
 • udział w opracowaniu Standardowych Procedur Operacyjnych dla Działu Dawców i Ekspedycji;
 • wdrożenie nowych pracowników w organizację pracy w Sekcji Ekspedycji.

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • dyplom ukończenia studiów medycznych na kierunku lekarskim;
 • aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza;
 • specjalizacji z transfuzjologii klinicznej;
 • aktualne orzeczenie lekarskie.

Wybranym kandydatom oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych (kontrakt);
 • atrakcyjne wynagrodzenie.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Lublin, 19.12.2019r.


 

Zatrudni: lekarza do pracy w Terenowym Oddziale RCKiK w Białej Podlaskiej

Miejsce pracy: Biała Podlaska

Zadania na stanowisku:

 • badanie i kwalifikowanie dawców oraz kandydatów na dawców
  w Terenowym Oddziale i na ekipach wyjazdowych
 • do oddania krwi,
 • kwalifikowania osób do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej,
 • informowanie krwiodawców o ich stanie zdrowia, wydawanie odpowiednich skierowań i wyników badań,
 • udzielanie fachowej pomocy lekarskiej krwiodawcom oraz osobom zgłaszającym się do pobrania próbek krwi do badań laboratoryjnych w razie zasłabnięć i omdleń,

Od kandydatów oczekujemy:

 • dyplom ukończenia studiów medycznych na kierunku lekarskim
 • aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza
 • aktualne orzeczenie lekarskie

Wybranym kandydatom oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę/umowę zlecenia
 • atrakcyjne wynagrodzenie

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Lublin, 29.11.2019 r. 

 


Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV) na adres rekrutacja@rckik.lublin.pl lub bezpośrednio do siedziby RCKIK w Lublinie ul. Żołnierzy Niepodległej 8 w Lublinie do Działu Personalnego


Szczegółowe informacje dotyczące warunków zatrudnienia można uzyskać w godz. 730-1430 osobiście w siedzibie RCKiK Lublin, ul. Żołnierzy Niepodległej 8 w Dziale Służb Pracowniczych, pok. 117 lub telefonicznie: (81) 53-289-32; e-mail: kadry@rckik.lublin.pl


Do CV prosimy załączyć poniższą treść zgody ze wskazaniem stanowiska na które kandydat aplikuje.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych (CV, list motywacyjny,) przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, (20-078) przy ul. Żołnierzy Niepodległej 8, na potrzeby prowadzonego procesu rekrutacji na stanowisko ………......…………..”

Jeżeli kandydat wyraża zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach prosimy o załączenie dodatkowej treści zgody w brzmieniu określonym poniżej:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych (CV, list motywacyjny,) przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, (20-078) przy ul. Żołnierzy Niepodległej 8, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.”

CV nie zawierające żadnej z wyżej wymienionych zgód będzie niezwłocznie usuwane.


1.     Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, (20-078) przy ul. Żołnierzy Niepodległej 8, wpisane do stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000003874, oraz do rejestru podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Lubelskiego pod numerem 000000018652, NIP: 712-24-27-252, REGON: 431029412

2.     Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). W razie pytań dotyczących danych osobowych mają Państwo możliwość kontaktu z IOD za pośrednictwem adresu mailowego: iod@rckik.lublin.pl

3.     Państwa dane będą przetwarzane w celu:

        a)       przeprowadzenia procesu rekrutacji na oferowane stanowisko pracy – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

        b)       kontaktu z kandydatem w zakresie niezbędnym dla potrzeb rekrutacji – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

         c)       w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, w celu uczestnictwa w realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych - art. 6 ust. 1 lit. a).

4.     Administrator danych informuje, że Państwa dane mogą być przekazywane do następujących kategorii odbiorców świadczących na rzecz Administratora usługi: IT, doradcze, konsultingowe, prawne, audytowe, kontrolne.

5.     Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres do 6 miesięcy od ich pozyskania, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres do 2 lat od ich pozyskania. Ze względu na fakt, że Państwa dane przetwarzane są na podstawie zgody, wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.

6.     Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora; dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7.     W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie zgód Administrator informuje o przysługującym prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.     Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

9.     Podanie danych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak niezbędne do zrealizowania tych celów. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału odpowiednio w procesie rekrutacji na dane stanowisko lub w przyszłych rekrutacjach.

10. Informujemy, że państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowanie decyzji w tym w oparciu o profilowanie.

Informujemy, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody mogą Państwo wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kadry@rckik.lubllin.com.pl , telefonicznie pod numerem telefonu 81 532 89 32 lub przesyłając żądanie na adres siedziby.

 

Lublin, 29.11.2019 r.

Partnerzy

facebook