NCK
  • Potrzebna krew przyjdź do najbliższego CKIK i oddaj krew. Uratuj życie!
  • Dawcy-Covid-19
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Wymiana centrali telefonicznej
  • Chwyć czerwoną nitkę
  • KVPNG

Ośrodek Dawców Szpiku

W skład Ośrodka Dawców Szpiku wchodzą:

1)       Komórka ds. finansowych i prowadzenia dokumentacji potencjalnych dawców komórek krwiotwórczych,

2)       Komórka ds. koordynacji, pozyskiwania, badania i udostępniania komórek krwiotwórczych,

3)       Komórka ds. edukacji i promocji transplantologii,

4)       Sekretariat,

Zadania Ośrodka Dawców Szpiku:

1)     pozyskiwanie potencjalnych dawców allogenicznego szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej,

2)     kwalifikacja dawców do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej,

3)     pobieranie próbek krwi na badania zgodności tkankowej od dawców zakwalifikowanych do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej z uwzględnieniem ich odpowiedniego oznakowania,

4)    transport próbek pobranych poza siedzibą RCKiK w Lublinie,

5)    przechowywanie próbek,

6)    wykonywanie badań antygenów zgodności tkankowej potencjalnych dawców allogenicznego szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej zgodnie z istniejącymi procedurami

7)     przechowywanie i aktualizacja danych dotyczących potencjalnych dawców szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej,

8)    przechowywanie i przekazywanie danych o pozyskanych dawcach allogenicznego szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej,

9)    powiadamianie potencjalnego dawcy allogenicznego szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej o konieczności pobrania od niego szpiku lub komórek krwiotwórczych krwi obwodowej,

10)  skierowanie dawcy do podmiotu leczniczego w celu wykonania u niego specjalistycznych badań, przeprowadzenia kwalifikacji i pobrania szpiku lub komórek krwiotwórczych krwi obwodowej, na podstawie umowy zawartej z tym podmiotem leczniczym,

11)  sprawowanie opieki nad dawcą szpiku lub komórek krwiotwórczych krwi obwodowej, co obejmuje:

a)     bezpieczny transport do podmiotu leczniczego pobierającego szpik lub komórki   krwiotwórcze krwi obwodowej,

b)     koordynowanie pobytu w podmiocie leczniczym,

c)     koordynowanie okresowych badań lekarskich, w tym specjalistycznych po pobraniu szpiku   lub komórek krwiotwórczych krwi obwodowej,

12)  edukacja i promocja transplantologii, w tym pozyskiwanie potencjalnych dawców szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej

Partnerzy

facebook