NCK
  • RCKiK w Lublinie szczególnie zaprasza dawców krwi grupy ZERO Rh minus
  • Dzień Krwiodawcy 2018
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Dawcy z grupą AB Rh+ - zaproszenie do oddawania osocza
  • Wymiana centrali telefonicznej
  • Chwyć czerwoną nitkę

Dyrekcja

Dyrektor
dr n. med. Elżbieta Puacz 

p.o. Z-cy Dyrektora ds. Medycznych
lek. med. Małgorzata Orzeł

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
mgr Grzegorz Fiedorowicz

Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości
mgr Maryla Gorzała

Główna Księgowa
mgr Eugenia Sokół

Radca Prawny
mgr Dariusz Tomaszewski

Partnerzy

facebook