NCK
 • brakuje krwi
 • Telefony
 • NCK
 • ODS

Dane kontaktowe

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Żołnierzy Niepodległej 8
20-078 Lublin
   

T: +48 81 532 62 76 i 77 - centrala

F:+48 81 532 53 18 - sekretariat 
T: +48 81 442 10 41 - sekretariat
M: +48 535 735 100  - telefon alarmowy
E-mail: sekretariat@rckik.lublin.pl

Rejestracja dawców
T: +48 81 442 10 40  
T: +48 81 532 62 76 i 77 w. 104

Godziny rejestracji dawców w poniedziałki, środy i piątki:

 • 7:00 - 13:30 - krew pełna
 • 7:00 - 13:00 - osocze i płytki         

Godziny rejestracji dawców we wtorki i czwartki:

 • 7.00 - 17.00 - krew pełna
 • 7.00 - 16.30 - osocze
 • 7.00 - 16.00 - płytki

Godziny rejestracji dawców w soboty

 • 7:30 - 13:30 - krew pełna
 • 7:30 - 13:00 - osocze
 • 7:30 - 12:30 - płytkiGabinet Lekarski
T:+48 81 532 62 76 i 77 w. 128

Dział Dawców i Pobierania
T: +48 81 532 62 76 i 77 w. 127
T: +48 81 532 62 76 i 77 w. 130 - Kierownik

Ekspedycja
81-532 62 76 i 77 w. 102
81-532 85 24 czynne całą dobę
81-442 10 45 fax czynne całą dobę
535 535 010 telefon alarmowyDział Laboratoryjny
Kierownik  - T: +48 81 532 62 76 i 77 w. 145  M: 535 612 330

Dział Laboratoryjny - Pracownia Badań Konsultacyjnych
81-532 62 76 i 77 w. 103 czynne całą dobę
81-442 10 46 tel./fax czynny całą dobę
535 735 200 telefon alarmowy
e-mail: serologia@rckik.lublin.pl
81-532 62 76 i 77 w. 159 - Kierownik

Dział Laboratoryjny - Pracownia Czynników Zakaźnych 
T: +48 81 532-62-76 i 77 w. 141, 142
T: +48 81 532-62-76 i 77 w. 144
E-mail: wirusy@rckik.lublin.pl

Dział Laboratoryjny - Pracownia Hematologii i Koaguologii 

T: +48 81 532 62 76 i 77 w. 110
T: +48 81 532 62 76 i 77 w. 129
e-mail: pracowniaskaz@rckik.lublin.pl lub pracowniaanaliz@rckik.lublin.pl
M: +48 535 612 496 - Kierownik 

Dział Laboratoryjny - Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej Dawców
T: +48 81 532 62 76 i 77 w. 109
e-mail: serologia.dawcy@rckik.lublin.pl
M: +48 535 612 493 - Kierownik

Dział Laboratoryjny - Pracownia Krwinek Płytkowych i Białych

T: +48 81 532-62-76 i 77 w. 150 (badania HLA)
T: +48 81 534-74-73
E-mail: hla@rckik.lublin.pl 


 

Ośrodek Dawców Szpiku
T: +48 81 532 62 76 i 77 w. 150
T: +48 81 442 17 54
M: 535 592 381
E-mail: ods@rckik.lublin.pl
Dział Preparatyki
81-532 62 76 i 77 w. 124
81-532 62 76 i 77 w. 125 - Kierownik

Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości
81-532 62 76 i 77 w. 113

Dział Zapewnienia Jakości
T: +48 81 532 62 76 i 77 w. 112 - Kierownik
M: +48 535 612 371 - Kierownik
T: +48 81 532 62 76 i 77 w. 115 - Pracownia Nadzoru nad Zapewnieniem Jakości
T: +48 81 532 62 76 i 77 w. 114 - Pracownia Kontroli Jakości i Cytometrii Przepływowej


Dział Farmacji Szpitalnej
T: +48 81 532 62 76 i 77 w. 117
E-mail: dfs@rckik.lublin.pl 

Dział Personalny
T: +48 81 532 62 76 i 77 w. 121
T: +48 81 532 62 76 i 77 w. 120 - Kierownik

Dział Administracyjno-Eksploatacyjny
T: +48 81 532 62 76 i 77 w. 118
F: +48 81 532 89 32 tel./fax

Dział Administracyjno-Ekonomiczny - Sekcja Zamówień Publicznych
T: +48 81 532 62 76 i 77 w. 119
T: +48 81 442 11 90

Dział Promocji i Marketingu 
T: +48 81 532 62 76 i 77 w. 116 
M: +48 606 267 192 
E-mail: promocja@rckik.lublin.pl 
  
Dział Finansowo-Księgowy
T: +48 81 532 62 76 i 77 w. 131, 132
T: +48 81 442 10 43 
E-mail: ksiegowosc@rckik.lublin.pl

Dział Organizacyjno-Prawny 
T: +48 81 532 62 76 i 77 w. 122 - kierownik
E-mail: dop@rckik.lublin.pl
  
Dział Informatyczny
T: +48 81 532 62 76 i 77 w. 140
 
Inspektor ds. BHP i Ppoż
T: +48 81 532 62 76 i 77 w. 122

Inspektor ds. Ochrony Danych 
M: +48 535 835 300 
E-mail: iod@rckik.lublin.pl

Partnerzy

facebook