NCK
  • Telefony
  • NCK
  • ODS

Kontakt

Kontakt:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Żołnierzy Niepodległej 8
20-078 Lublin
 
81-532 62 75 do 77 - centrala
tel./fax 81-532 53 18 - sekretariat

Partnerzy

facebook