NCK
  • Potrzebna krew przyjdź do najbliższego CKIK i oddaj krew. Uratuj życie!
  • Dawcy-Covid-19
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Wymiana centrali telefonicznej
  • Chwyć czerwoną nitkę
  • KVPNG

Dostawa pojemników pustych przeznaczonych do preparatyki wtórnej – 3 części

Dostawa pojemników pustych przeznaczonych do preparatyki wtórnej – 3 części

Nr sprawy RCKiK.DZ-3321/20/20

Link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/rckik_lublin

Partnerzy

facebook