NCK
  • Potrzebna krew przyjdź do najbliższego CKIK i oddaj krew. Uratuj życie!
  • Dawcy-Covid-19
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Wymiana centrali telefonicznej
  • Chwyć czerwoną nitkę
  • KVPNG

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie remontu pomieszczeń w siedzibie RCKiK, ul. I Armii Wojska Polskiego 8, 20-078 Lublin. Przyjmowanie ofert do dnia 08.09.2016 r. godz. 12:00

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie remontu pomieszczeń w siedzibie RCKiK, ul. I Armii Wojska Polskiego 8, 20-078 Lublin

Sprawa: RCKiK.DZ-3321/32/16 

Termin składania ofert: 08.09.2016 r. , godz. 12:00

Ogłoszenie o zamówieniu 

Załacznik nr 3-Przedmiar robót

Załacznik nr 3-Przedmiar robót

Załacznik nr 3-Przedmiar robót

Załacznik nr 4- STWiOR

Załacznik nr 4-STWiOR

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty

Partnerzy

facebook