NCK
  • Potrzebna krew przyjdź do najbliższego CKIK i oddaj krew. Uratuj życie!
  • Dawcy-Covid-19
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Wymiana centrali telefonicznej
  • Chwyć czerwoną nitkę
  • KVPNG

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych. Składanie ofert do 09.03.2017 r. godz. 11:00

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych

Przyjmowanie ofert do dnia 09.03.2017 r. godz. 11:00

RCKiK.DZ-3321/05/17

Ogłoszenie o zamówieniu 

SIWZ

Załaczniki w wersji edytowalnej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

Odpowiedzi na pytania 

Odpowiedzi na pytania - 2 

Kwota na sfinansowanie zamówienia 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Partnerzy

facebook