NCK
  • Potrzebna krew przyjdź do najbliższego CKIK i oddaj krew. Uratuj życie!
  • Dawcy-Covid-19
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Wymiana centrali telefonicznej
  • Chwyć czerwoną nitkę
  • KVPNG

Przetarg nieograniczony na dostawę dwóch specjalistycznych samochodów z zabudową chłodniczą i aktywnym urządzeniem do transportu krwi i jej składników. Przyjmowanie ofert do dnia 18.10.2016 r. godz. 12:00

 Przetarg nieograniczony na dostawę dwóch specjalistycznych samochodów z zabudowa chłodnicza i aktywnym urzadzeniem do transportu krwi i jej składników. Przyjmowanie ofert do dnia 18.10.2016 r. godz. 12:00

RCKiK.DZ-3321/35/16 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załacznik nr 8- Pogladowa wersja elementów graficznych 

Odpowiedzi na pytania

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zalacznik nr 1.1 - zmodyfikowany

Zalacznik nr 4 - zmodyfikowany

Informacja z otwarcia ofert

Kwota na sfinansowanie zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Partnerzy

facebook