NCK
  • Potrzebna krew przyjdź do najbliższego CKIK i oddaj krew. Uratuj życie!
  • Dawcy-Covid-19
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Wymiana centrali telefonicznej
  • Chwyć czerwoną nitkę
  • KVPNG

Przetarg nieograniczony na dostawę specjalistycznego samochodu do transportu krwi i jej składników. Składanie ofert do dnia 24.10.2017 r. godz. 12:00

Przetarg nieograniczony na dostawę specjalistycznego samochodu do transportu krwi i jej składników. 

Nr sprawy: RCKiK.DZ-3321/46/17

Termin składania ofert: 24.10.2017 r. godz. 12.00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załacznik nr 8

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

Odpowiedzi na pytania

Zmodyfikowany- załacznik nr 1.1. do SIWZ

Zmodyfikowany - zalacznik nr 1.1 do SIWZ - wersja edytowalna

Odpowiedzi na pytania 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Partnerzy

facebook