NCK
  • Nitka
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Wymiana centrali telefonicznej
  • Pamietaj
  • SzczepimySie

Dział Dawców i Pobierania

W skład Działu wchodzą:

●   Rejestracja

Rejestracja prowadzi ewidencję i rejestrację dawców.

●   Gabinety Lekarskie
Kwalifikacja lekarska dawcy odbywa się przed każdym oddaniem krwi lub jej składników.  Lekarz kwalifikuje dawcę na podstawie:

- wyników badań laboratoryjnych,
- wywiadu medycznego zebranego w formie ankiety wypełnianej przez dawcę,
- badania lekarskiego.

 

 

Partnerzy

facebook