NCK
  • Nitka
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Wymiana centrali telefonicznej
  • Pamietaj
  • SzczepimySie

Dział Organizacyjno-Prawny

Strukturę Działu Organizacyjno – Prawnego tworzą niżej wymienione komórki organizacyjne:

1)    Sekcja ds. organizacji pracy,

2)    Sekcja ds. zamówień publicznych,

3)    Sekcja ds. kontrolingu,

4)    Sekcja ds. kontroli zarządczej,

5)    Sekcja ds. informatycznych,

6)    Sekretariat i kancelaria,

7)    Archiwum.

Partnerzy

facebook