NCK
  • Nitka
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Wymiana centrali telefonicznej
  • Pamietaj
  • SzczepimySie

Dział Preparatyki

Dział Preparatyki

1)     rozdział krwi na składniki komórkowe i osocze, preparatyka wtórna Koncentrat Krwinek Czerwonych (KKCz),Koncentrat Krwinek Płytkowych ( KKP) i osocza,

2)     prowadzenie dokumentacji otrzymywanych składników krwi,

3)     udział w kwalifikowaniu składników krwi do lecznictwa i frakcjonowania,

4)     przekazywanie składników krwi do Działu Dawców i Ekspedycji,

5)     stały nadzór nad zachowaniem prawidłowych warunków przechowywania krwi i jej składników,

6)     zamrażanie osoczowych i komórkowych składników krwi (KKCz i KKP),

7)     przechowywanie i karencjonowanie mrożonych składników krwi,

8)     obsługa wysyłki osocza do fabrycznego frakcjonowania,

9)     napromieniowywanie składników krwi,

 

 

Partnerzy

facebook