NCK
  • podziekowania
  • remont ot puławy
  • rejestracja telefoniczna w ot lublin al. kraśnicka
  • remont ot puławy
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Korupcja szkodzi zdrowiu

Efektywność energetyczna

Działania RCKiK w Lublinie poprawiające efektywność energetyczną obiektów

 

2001-2005

Remont siedziby RCKiK w Lublinie, przy ul. I Armii Wojska Polskiego 8, obejmujący: wymianę okien, wymianę instalacji c.o. wraz z wymianą grzejników, wymianę pokrycia dachowego wraz z termomodernizacją stropu ostatniej kondygnacji, termomodernizację ścian zewnętrznych.

2009

Wymiana okien w Oddziale Terenowym RCKiK zlokalizowanym w Lublinie przy Al. Kraśnickiej 100.

2010

1. Termomodernizacja ścian zewnętrznych w Oddziale Terenowym w Zamościu - współfinansowanie inwestycji realizowanej przez Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki  im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.
2. Remont Oddziału Terenowego w Lubartowie obejmujący m.in. wymianę okien i instalacji c.o.

2011

Remont Oddziału Terenowego RCKiK w Kraśniku obejmujący m.in.: wymianę okien, wymianę grzejników, wymianę pokrycia dachowego wraz z termomodernizacją stropodachu, termomodernizację ścian zewnętrznych - współfinansowanie inwestycji realizowanej przez SPZOZ w Kraśniku.

2012

Wymiana okien w Oddziale Terenowym RCKiK zlokalizowanym w Puławach.

2013

Termomodernizacja Oddziału Terenowego RCKiK w Białej Podlaskiej.
Wymiana oświetlenia w siedzibie RCKiK w Lublinie przy ul. I Armii Wojska Polskiego 8.

2014

1. Modernizacja Oddziału Terenowego RCKiK przy Al. Kraśnickiej 100 w Lublinie:
- montaż wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej,
- wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia,
- wymiana instalacji cwu (przewody).
2. Wymiana części oświetlenia w Oddziałach Terenowych RCKiK zlokalizowanych w Zamościu i Tomaszowie Lubelskim.

2015

1. Modernizacja Oddziału Terenowego RCKiK w Białej Podlaskiej:
- montaż wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej,
- wymiana oświetlenia i instalacji elektrycznej,
- wymiana instalacji cwu (przewody) na nowe.
2. Zakup specjalistycznego pojazdu (Opel Vivaro) do transportu krwi i jej składników o niskim zużyciu energii i niskiej emosji CO2.
3. Zakup sprzętu (m. in. komputerowego) o niskim zużyciu energii.

Partnerzy

facebook