NCK
  • Nitka
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Wymiana centrali telefonicznej
  • Pamietaj
  • SzczepimySie

Konkursy Na Świadczenia Zdrowotne

 

 

Konkurs na świadczenia zdrowotne dla pielęgniarek/pielęgniarzy/ratowników medycznych nr DOP-334-17-21-U.Dz.L.

Ogłoszenie o konkursie ofert DOP-334-17-21-U.Dz.L.

Warunki konkursu ofert DOP-334-17-21-U.Dz.L.

Wzór umowy -  praktyka indywidualna

Wzór umowy - osoba o fachowych kwalifikacjach

Formularz ofertowy - praktyka indywidualna

Formularz ofertowy - osoba o fachowych kwalifikacjach

 

Data wstawienia Lublin, 02.12.2021 r.

Data aktualizacji Lublin, 02.12.2021 r.


 

Konkurs na świadczenia zdrowotne dla lekarzy nr DOP-334-16-21-U.Dz.L.

Ogłoszenie o konkursie ofert DOP-334-16-21-U.Dz.L.

Warunki konkursu ofert DOP-334-16-21-U.Dz.L.

Wzór umowy -  praktyka lekarska

Wzór umowy - osoba fizyczna

Formularz ofertowy - praktyka lekarska

Formularz ofertowy - osoba fizyczna

 

Data wstawienia Lublin, 25.11.2021 r.

Data aktualizacji Lublin, 25.11.2021 r.

 


Konkurs na świadczenia zdrowotne dla lekarzy w Terenowym Oddziale w Zamościu lub w Terenowym Oddziale w Tomaszowie Lubelskim oraz podczas akcji nr DOP-334-15-21-U.Dz.L.

Ogłoszenie o konkursie ofert DOP-334-15-21-U.Dz.L.

Warunki konkursu ofert DOP-334-15-21-U.Dz.L.

Wzór umowy -  osoba praktyka indywidualna

Wzór umowy - osoba fizyczna bez działalności

Formularz ofertowy - lekarska praktyka zawodowa

Formularz ofertowy - lekarz nie będący podmiotem leczniczym

Informacja o wyborze oferty do konkursu DOP – 334/15/21/U.Dz.L 

 

Data wstawienia Lublin, 07.10.2021 r.

Data aktualizacji Lublin, 29.10.2021 r.


 

 

Konkurs na świadczenia zdrowotne dla lekarzy nr DOP-334-14-21-U.Dz.L.

Ogłoszenie o konkursie ofert DOP-334-14-21-U.Dz.L.

Warunki konkursu ofert DOP-334-14-21-U.Dz.L.

Wzór umowy -  praktyka indywidualna

Wzór umowy - osoba fizyczna bez działalności

Formularz ofertowy - lekarska praktyka zawodowa

Formularz ofertowy - lekarz nie będący podmiotem leczniczym

Informacja o wyborze oferty do konkursu DOP – 334/14/21/U.Dz.L 

 

Data wstawienia Lublin, 13.09.2021 r.

Data aktualizacji Lublin, 29.09.2021 r.


Konkurs na świadczenia zdrowotne dla lekarzy transfuzjologów nr DOP-334-13-21-U.Dz.L.

Ogłoszenie o konkursie ofert DOP-334-13-21-U.Dz.L.

Warunki konkursu ofert DOP-334-13-21-U.Dz.L.

Wzór umowy -  praktyka indywidualna

Wzór umowy - osoba fizyczna bez działalności

Formularz ofertowy - lekarska praktyka zawodowa

Formularz ofertowy - lekarz nie będący podmiotem leczniczym

Informacja o wyborze oferty do konkursu DOP – 334/13/21/U.Dz.L  

Data wstawienia Lublin, 31.08.2021 r.

Data aktualizacji Lublin, 17.09.2021 r.


 Konkurs na świadczenia zdrowotne dla pielęgniarek/pielęgniarzy lub ratowników medycznych nr DOP-334-12-21-U.Dz.L.

Ogłoszenie o konkursie ofert DOP-334-12-21-U.Dz.L.

Warunki konkursu ofert DOP-334-12-21-U.Dz.L.

Wzór umowy -  praktyka pielęgniarska

Wzór umowy - osoba fizyczna

Wzór umowy - podmiot leczniczy

Formularz ofertowy -  praktyka pielęgniarska

Formularz ofertowy - osoba fizyczna

Formularz ofertowy - podmiot leczniczy

Informacja o wyborze oferty do konkursu DOP – 334/12/21/U.Dz.L 

 

Data wstawienia Lublin, 20.08.2021 r.

Data aktualizacji Lublin, 10.09.2021 r.


  Konkurs na świadczenia zdrowotne dla pielęgniarek/pielęgniarzy nr DOP-334-11-21-U.Dz.L.

Ogłoszenie o konkursie ofert DOP-334-11-21-U.Dz.L.

Warunki konkursu ofert DOP-334-11-21-U.Dz.L.

Wzór umowy -  praktyka pielęgniarska

Wzór umowy - osoba fizyczna

Formularz ofertowy -  praktyka pielęgniarska

Formularz ofertowy - osoba fizyczna

Informacja o wyborze oferty do konkursu DOP – 334/11/21/U.Dz.L 

 

Data wstawienia Lublin, 12.07.2021 r.

Data aktualizacji Lublin, 21.07.2021 r.


 Konkurs na świadczenia zdrowotne dla lekarzy transfuzjologów nr DOP-334/10/21/U.Dz.L 

 Ogłoszenie o konkursie ofert DOP-334-10-21-U.Dz.L.

Warunki konkursu ofert DOP-334-10-21-U.Dz.L.

Formularz ofertowy -  praktyka lekarska 

Formularz oferotwy - osoba fizyczna

Wzór umowy - osoba fizyczna

Wzór umowy- praktyka lekarska

 Informacja o wyborze oferty do konkursu DOP – 334/10/21/U.Dz.L 

 

Data wstawienia Lublin, 29.06.2021 r.

Data aktualizacji Lublin, 21.07.2021 r.


 Konkurs na świadczenia zdrowotne dla lekarzy transfuzjologów nr DOP-334/9/21/U.Dz.L 

 Ogłoszenie o konkursie ofert DOP-334-9-21-U.Dz.L.

Warunki konkursu ofert DOP-334-9-21-U.Dz.L.

Formularz ofertowy -  praktyka lekarska 

Formularz oferotwy - osoba fizyczna

Wzór umowy - osoba fizyczna

Wzór umowy- praktyka lekarska

 

Data wstawienia Lublin, 15.06.2021 r.

Data aktualizacji Lublin, 15.06.2021 r.


 Konkurs na świadczenia zdrowotne dla lekarzy nr DOP-334/8/21/U.Dz.L 

 Ogłoszenie o konkursie ofert DOP-334-8-21-U.Dz.L.

Warunki konkursu ofert DOP-334-8-21-U.Dz.L.

Formularz ofertowy -  praktyka lekarska 

Formularz oferotwy - osoba fizyczna

Wzór umowy - osoba fizyczna

Wzór umowy- praktyka lekarska

 Informacja o wyborze oferty do konkursu DOP – 334/8/21/U.Dz.L

 

Data wstawienia Lublin, 02.06.2021 r.

Data aktualizacji Lublin, 21.06.2021 r.


 Konkurs na świadczenia zdrowotne dla pielęgniarek\pielęgniarzy lub ratowników medycznych nr DOP-334/7/21/U.Dz.L 

 Ogłoszenie o konkursie ofert DOP-334-7-21-U.Dz.L.

Warunki konkursu ofert DOP-334-7-21-U.Dz.L.

Formularz ofertowy -  praktyka pielęgniarska 

Formularz oferotwy - osoba fizyczna

Formularz oferotwy - podmiot leczniczy

Wzór umowy - osoba fizyczna

Wzór umowy- praktyka pielęgniarska

Wzór umowy- podmiot leczniczy

Informacja o wyborze oferty do konkursu DOP – 334/7/21/U.Dz.L

 

Data wstawienia Lublin, 02.06.2021 r.

Data aktualizacji Lublin, 02.06.2021 r.


 Konkurs na świadczenia zdrowotne dla lekarzy transfuzjologów nr DOP-334/6/21/U.Dz.L 

 Ogłoszenie o konkursie ofert DOP-334-6-21-U.Dz.L.

Warunki konkursu ofert DOP-334-6-21-U.Dz.L.

Formularz ofertowy -  praktyka lekarska 

Formularz oferotwy - osoba fizyczna

Wzór umowy - osoba fizyczna

Wzór umowy- praktyka lekarska

Informacja o wyborze oferty do konkursu DOP – 334/6/21/U.Dz.L

 

Data wstawienia Lublin, 02.06.2021 r.

Data aktualizacji Lublin, 15.06.2021 r.


 Konkurs na świadczenia zdrowotne dla lekarzy nr DOP-334/5/21/U.Dz.L 

 Ogłoszenie o konkursie ofert DOP-334-5-21-U.Dz.L.

Warunki konkursu ofert DOP-334-5-21-U.Dz.L.

Formularz ofertowy -  praktyka lekarska 

Formularz oferotwy - osba fizyczna

Wzór umowy - osoba fizyczna

Wzór umowy- praktyka lekarska

Informacja o wyborze ofert

 

Data wstawienia Lublin, 10.05.2021 r.

Data aktualizacji Lublin, 21.05.2021 r.


  Konkurs na świadczenia zdrowotne dla pielęgniarek lub ratowników medycznych nr DOP-334/4/21/U.Dz.L 

 Ogłoszenie o konkursie ofert DOP-334-4-21-U.Dz.L.

Warunki konkursu ofert DOP-334-4-21-U.Dz.L.

Wzór umowy -  indywidualna działalność gospodarcza

Wzór umowy - osoba fizyczna

Wzór umowy - podmiot leczniczy

Formularz ofertowy -  indywidualna działalność gospodarcza

Formularz ofertowy -  osoba fizyczna

Formularz ofertowy -  podmiot leczniczy

Informacja o wyborze ofert

 

Data wstawienia Lublin, 10.05.2021 r.

Data aktualizacji Lublin, 21.05.2021 r.


Konkurs na świadczenia zdrowotne dla lekarzy nr DOP-334/3/21/U.Dz.L

Ogłoszenie o konkursie ofert DOP-334-3-21-U.Dz.L.

Warunki konkursu ofert DOP-334-3-21-U.Dz.L.
Formularz ofertowy -  praktyka lekarska
Formularz ofertowy - osba fizyczna
Wzór umowy - osoba fizyczna
Wzór umowy- praktyka lekarska

Informacja o wyborze ofert

 

Data wstawienia Lublin, 11.03.2021 r.

Data aktualizacji Lublin, 02.04.2021 r.


 Konkurs na świadczenia zdrowotne dla lekarzy nr DOP-334/2/21/U.Dz.L 

 Ogłoszenie o konkursie ofert DOP-334-2-21-U.Dz.L.

Warunki konkursu ofert DOP-334-2-21-U.Dz.L.

Formularz ofertowy -  praktyka lekarska 

Formularz oferotwy - podmiot leczniczy

Formularz oferotwy - osba fizyczna

Wzór umowy - osoba fizyczna

Wzór umowy - podmiot leczniczy

Wzór umowy- praktyka lekarska

Informacja o wyborze ofert

 

Data wstawienia Lublin, 04.02.2021 r.

Data aktualizacji Lublin, 22.02.2021 r.


  Konkurs na świadczenia zdrowotne dla pielęgniarek nr DOP-334/1/21/U.Dz.L 

 Ogłoszenie o konkursie ofert DOP-334-1-21-U.Dz.L.

Warunki konkursu ofert DOP-334-1-21-U.Dz.L.

Wzór umowy - praktyka pielęgniarska (działalność gospodarcza) 

Wzór umowy - osoba o fachowych kwalifikacjach

Formularz ofertowy-praktyka pielęgniarska (działaność gospodarcza)

Formularz oferotwy - osoba o fachowych kwalifikacjach

Informacja o wyborze oferty

 

Data wstawienia Lublin, 12.01.2021 r.

Data aktualizacji Lublin, 20.01.2021 r.


 Konkurs na świadczenia zdrowotne dla lekarzy nr DOP-334/8/20/U.Dz.L 

 Ogłoszenie o konkursie ofert DOP-334-8-20-U.Dz.L.

Warunki konkursu ofert DOP-334-8-20-U.Dz.L.

Wzór umowy - praktyka indywidualna 

Wzór umowy - osoba fizyczna bez działalności

Formularz ofertowy-praktyka indywidualna 

Formularz oferotwy - osoba izyczna bez działalności

Wzór umowy na przetwarzanie danych

Informacja o wyborze oferty

 

Data wstawienia Lublin, 11.12.2020 r.

Data aktualizacji Lublin, 23.12.2020 r.


Konkurs na świadczenia zdrowotne dla lekarzy nr DOP-334/7/20/U.Dz.L 

Ogłoszenie o konkursie ofert DOP-334-7-20-U.Dz.L.

Warunki konkursu ofert DOP-334-7-20-U.Dz.L.

Wzór umowy - praktyka indywidualna 

Wzór umowy - podmiot leczniczy

Wzór umowy - nie będący podmiotem leczniczym

Formularz ofertowy-podmiot leczniczy

Formularz ofertowy-praktyka indywidualna 

Formularz oferotwy - nie będący podmiotem leczniczym

Informacje o wyborze ofert w konkursie 

Data wstawienia Lublin, 10.11.2020 r.


 Konkurs na świadczenia zdrowotne dla lekarzy nr DOP-334/6/20/U.Dz.L 

 Ogłoszenie o konkursie ofert DOP-334-6-20-U.Dz.L.

Warunki konkursu ofert DOP-334-6-20-U.Dz.L.

Wzór umowy - praktyka indywidualna 

Wzór umowy - podmiot leczniczy

Wzór umowy - nie będący podmiotem leczniczym

Formularz ofertowy-podmiot leczniczy

Formularz ofertowy-praktyka indywidualna 

Formularz oferotwy - nie będący podmiotem leczniczym

 

Data wstawienia Lublin, 12.10.2020 r.


 Konkurs na świadczenia zdrowotne dla lekarzy nr DOP-334/5/20/U.Dz.L

 Ogłoszenie o konkursie ofert DOP-334-5-20-U.Dz.L.

Warunki konkursu ofert DOP-334-5-20-U.Dz.L.

Wzór umowy - praktyka indywidualna 

Wzór umowy - podmiot leczniczy

Wzór umowy - nie będący podmiotem leczniczym

Formularz ofertowy-podmiot leczniczy

Formularz ofertowy-praktyka indywidualna 

Formularz oferotwy - nie będący podmiotem leczniczym

 

Data wstawienia Lublin, 13.07.2020 r.


 Konkurs na świadczenia zdrowotne dla pielęgniarek nr DOP-334/4/20/U.Dz.L

 Ogłoszenie o konkursie ofert DOP-334-4-20-U.Dz.L.

Warunki konkursu ofert DOP-334-4-20-U.Dz.L.

Wzór umowy - praktyka indywidualna 

Wzór umowy - podmiot leczniczy

Wzór umowy - nie będący podmiotem leczniczym

Formularz ofertowy-podmiot leczniczy

Formularz ofertowy-praktyka indywidualna 

Formularz oferotwy - nie będący podmiotem leczniczym

 

 

Data wstawienia Lublin, 23.06.2020 r.


 

 Konkurs na świadczenia zdrowotne dla lekarzy nr DOP-334/3/20/U.Dz.L

 Ogłoszenie o konkursie ofert DOP-334-3-20-U.Dz.L.

Warunki konkursu ofert DOP-334-3-20-U.Dz.L.

Wzór umowy - praktyka lekarska

Wzór umowy - podmiot leczniczy

Wzór umowy - lekarz nie będący podmiotem leczniczym

Formularz ofertowy-podmiot leczniczy

Formularz ofertowy-praktyka lekarska

Formularz oferotwy - lekarz nie będący podmiotem leczniczym

 

 

Data wstawienia Lublin, 05.06.2020 r.


 Konkurs na świadczenia zdrowotne dla lekarzy nr DOP-334/2/20/U.Dz.L

 Ogłoszenie o konkursie ofert DOP-334-2-20-U.Dz.L.

Warunki konkursu ofert DOP-334-2-20-U.Dz.L.

Wzór umowy - praktyka lekarska

Wzór umowy - podmiot leczniczy

Wzór umowy - lekarz nie będący podmiotem leczniczym

Formularz ofertowy-podmiot leczniczy

Formularz ofertowy-praktyka lekarska

Formularz oferotwy - lekarz nie będący podmiotem leczniczym

Informacja o wyborze oferty

 

 

Data wstawienia Lublin, 05.03.2020 r.

Data aktualizacji Lublin, 23.03.2020 r.


 Konkurs na świadczenia zdrowotne dla lekarzy nr DOP-334/1/20/U.Dz.L

 Ogłoszene o konkursie ofert DOP-334-1-20-U.Dz.L.

Warunki konkursu ofert DOP-334-1-20-U.Dz.L.

Wzór umowy - praktyka lekarska

Wzór umowy - podmiot leczniczy

Wzór umowy - osoba fizyczna (lekarz)

Formularz ofertowy-podmiot leczniczy

Formularz ofertowy-praktyka lekarska

Formularz oferotwy - osoba o fachowych kwalifikacjach

Informacja o wyborze oferty

 

Data wstawienia Lublin, 08.01.2020 r.

Data aktualizacji Lublin, 16.01.2020 r.


 Konkurs na świadczenia zdrowotne dla lekarzy nr DOP-334/7/19/U.Dz.L

 Ogłoszene o konkursie ofert DOP-334-7-19-U.Dz.L.

Warunki konkursu ofert DOP-334-7-19-U.Dz.L.

Projekt umowy - praktyka indywidualna

Projekt umowy - podmiot leczniczy

Formularz ofertowy-podmiot leczniczy

Formularz ofertowy-praktyka indywidualna

Informacja o wyborze oferty

 

Data wstawienia Lublin, 17.12.2019 r.

Data aktualizacji Lublin, 23.12.2019 r.


 Konkurs na świadczenia zdrowotne dla pielęgniarek/ratowników medycznych nr DOP-334/5/19/U.Dz.L

 Ogłoszene o konkursie ofert DOP-334-5-19-U.Dz.L.

Warunki konkursu ofert DOP-334-5-19-U.Dz.L.

Projekt umowy - podmiot leczniczy

Projekt umowy - praktyka indywidualna

Projekt umowy - osoba o fachowych kwalifikacjach

Formularz ofertowy-podmiot leczniczy

Formularz ofertowy-praktyka indywidualna

Formularz ofertowy-osoba o fachowych kwalifikacjach

 Informacja o wyborze oferty

  

Data wstawienia Lublin, 12.12.2019 r.

Data aktualizacji Lublin, 23.12.2019 r.


 Konkurs na świadczenia zdrowotne dla lekarzy nr DOP-334/4/19/U.Dz.L

Formularz ofertowy-podmiot leczniczy

Formularz ofertowy-praktyka lekarska

Formularz ofertowy-osoba fizyczna (lekarz)

Ogłoszene o konkursie ofert DOP-334-4-19-U.Dz.L.

Warunki konkursu ofert DOP-334-4-19-U.Dz.L.

Projekt umowy - podmiot leczniczy

Projekt umowy - praktyka lekarska

Projekt umowy - osoba fizyczna (lekarz)

 Informacja o wyborze oferty

 

 

Data wstawienia Lublin, 03.12.2019 r.

Data aktualizacji Lublin, 20.12.2019 r.


 Konkurs na świadczenia zdrowotne dla lekarzy nr DOP-334/3/19/U.Dz.L

 Formularz ofertowy-podmiot leczniczy

Formularz ofertowy-praktyka indywidualna

Ogłoszene o konkursie ofert DOP-334-3-19-U.Dz.L.

Warunki konkursu ofert DOP-334-3-19-U.Dz.L.

Projekt umowy - podmiot leczniczy

Projekt umowy - praktyka indywidualna

 

Informacja o wyborze oferty

 

Data wstawienia Lublin, 08.10.2019 r.

Data aktualizacji Lublin, 24.10.2019 r.


 Konkurs na świadczenia zdrowotne dla lekarzy nr DOP-334/2/19/U.Dz.L

 Formularz ofertowy-podmiot leczniczy

Formularz ofertowy-praktyka indywidualna

Ogłoszene o konkursie ofert DOP-334-2-19-U.Dz.L.

Warunki konkursu ofert DOP-334-2-19-U.Dz.L.

Wzór umowy - podmiot leczniczy

Wzór umowy - praktyka indywidualna

Informacja o wyborze ofert DOP-334-2-19-U.Dz.L.

 

Data wstawienia Lublin, 26.07.2019 r.

Data aktualizacji Lublin, 12.08.2019 r.


 Konkurs na świadczenia zdrowotne dla lekarzy nr DOP-334/1/19/U.Dz.L

 Formularz ofertowy-podmiot leczniczy

Formularz ofertowy-praktyka indywidualna

Ogłoszene o konkursie ofert DOP-334-1-19-U.Dz.L.

Warunki konkursu ofert DOP-334-1-19-U.Dz.L.

Wzór umowy - podmiot leczniczy

Wzór umowy - praktyka indywidualna

Informacja o wyborze ofert DOP-334-1-19-U.Dz.L.

 

 Lublin, 10.07.2019 r.

Partnerzy

facebook