NCK
  • Potrzebna krew przyjdź do najbliższego CKIK i oddaj krew. Uratuj życie!
  • Dawcy-Covid-19
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Wymiana centrali telefonicznej
  • Chwyć czerwoną nitkę
  • KVPNG

Konkursy Na Świadczenia Zdrowotne

 

Konkurs na świadczenia zdrowotne dla lekarzy nr DOP-334/5/20/U.Dz.L

 

Ogłoszenie o konkursie ofert DOP-334-5-20-U.Dz.L.

Warunki konkursu ofert DOP-334-5-20-U.Dz.L.

Wzór umowy - praktyka indywidualna 

Wzór umowy - podmiot leczniczy

Wzór umowy - nie będący podmiotem leczniczym

Formularz ofertowy-podmiot leczniczy

Formularz ofertowy-praktyka indywidualna 

Formularz oferotwy - nie będący podmiotem leczniczym

 

Data wstawienia Lublin, 13.07.2020 r.


 

Konkurs na świadczenia zdrowotne dla pielęgniarek nr DOP-334/4/20/U.Dz.L

 

Ogłoszenie o konkursie ofert DOP-334-4-20-U.Dz.L.

Warunki konkursu ofert DOP-334-4-20-U.Dz.L.

Wzór umowy - praktyka indywidualna 

Wzór umowy - podmiot leczniczy

Wzór umowy - nie będący podmiotem leczniczym

Formularz ofertowy-podmiot leczniczy

Formularz ofertowy-praktyka indywidualna 

Formularz oferotwy - nie będący podmiotem leczniczym

 

 

 

Data wstawienia Lublin, 23.06.2020 r.

 


 

Konkurs na świadczenia zdrowotne dla lekarzy nr DOP-334/3/20/U.Dz.L

 

Ogłoszenie o konkursie ofert DOP-334-3-20-U.Dz.L.

Warunki konkursu ofert DOP-334-3-20-U.Dz.L.

Wzór umowy - praktyka lekarska

Wzór umowy - podmiot leczniczy

Wzór umowy - lekarz nie będący podmiotem leczniczym

Formularz ofertowy-podmiot leczniczy

Formularz ofertowy-praktyka lekarska

Formularz oferotwy - lekarz nie będący podmiotem leczniczym

 

 

 

Data wstawienia Lublin, 05.06.2020 r.

 


 

Konkurs na świadczenia zdrowotne dla lekarzy nr DOP-334/2/20/U.Dz.L

 

Ogłoszenie o konkursie ofert DOP-334-2-20-U.Dz.L.

Warunki konkursu ofert DOP-334-2-20-U.Dz.L.

Wzór umowy - praktyka lekarska

Wzór umowy - podmiot leczniczy

Wzór umowy - lekarz nie będący podmiotem leczniczym

Formularz ofertowy-podmiot leczniczy

Formularz ofertowy-praktyka lekarska

Formularz oferotwy - lekarz nie będący podmiotem leczniczym

Informacja o wyborze oferty

 

 

Data wstawienia Lublin, 05.03.2020 r.

Data aktualizacji Lublin, 23.03.2020 r.

 


 

Konkurs na świadczenia zdrowotne dla lekarzy nr DOP-334/1/20/U.Dz.L

 

Ogłoszene o konkursie ofert DOP-334-1-20-U.Dz.L.

Warunki konkursu ofert DOP-334-1-20-U.Dz.L.

Wzór umowy - praktyka lekarska

Wzór umowy - podmiot leczniczy

Wzór umowy - osoba fizyczna (lekarz)

Formularz ofertowy-podmiot leczniczy

Formularz ofertowy-praktyka lekarska

Formularz oferotwy - osoba o fachowych kwalifikacjach

Informacja o wyborze oferty

 

Data wstawienia Lublin, 08.01.2020 r.

Data aktualizacji Lublin, 16.01.2020 r.


 

Konkurs na świadczenia zdrowotne dla lekarzy nr DOP-334/7/19/U.Dz.L

 

Ogłoszene o konkursie ofert DOP-334-7-19-U.Dz.L.

Warunki konkursu ofert DOP-334-7-19-U.Dz.L.

Projekt umowy - praktyka indywidualna

Projekt umowy - podmiot leczniczy

Formularz ofertowy-podmiot leczniczy

Formularz ofertowy-praktyka indywidualna

Informacja o wyborze oferty

 

Data wstawienia Lublin, 17.12.2019 r.

Data aktualizacji Lublin, 23.12.2019 r.


 

 

Konkurs na świadczenia zdrowotne dla pielęgniarek/ratowników medycznych nr DOP-334/5/19/U.Dz.L

 


Ogłoszene o konkursie ofert DOP-334-5-19-U.Dz.L.

Warunki konkursu ofert DOP-334-5-19-U.Dz.L.

Projekt umowy - podmiot leczniczy

Projekt umowy - praktyka indywidualna

Projekt umowy - osoba o fachowych kwalifikacjach

Formularz ofertowy-podmiot leczniczy

Formularz ofertowy-praktyka indywidualna

Formularz ofertowy-osoba o fachowych kwalifikacjach

 Informacja o wyborze oferty

 

 

Data wstawienia Lublin, 12.12.2019 r.

Data aktualizacji Lublin, 23.12.2019 r.


 

Konkurs na świadczenia zdrowotne dla lekarzy nr DOP-334/4/19/U.Dz.L

Formularz ofertowy-podmiot leczniczy

Formularz ofertowy-praktyka lekarska

Formularz ofertowy-osoba fizyczna (lekarz)

Ogłoszene o konkursie ofert DOP-334-4-19-U.Dz.L.

Warunki konkursu ofert DOP-334-4-19-U.Dz.L.

Projekt umowy - podmiot leczniczy

Projekt umowy - praktyka lekarska

Projekt umowy - osoba fizyczna (lekarz)

 Informacja o wyborze oferty

 

 

Data wstawienia Lublin, 03.12.2019 r.

Data aktualizacji Lublin, 20.12.2019 r.


 

Konkurs na świadczenia zdrowotne dla lekarzy nr DOP-334/3/19/U.Dz.L

 

Formularz ofertowy-podmiot leczniczy

Formularz ofertowy-praktyka indywidualna

Ogłoszene o konkursie ofert DOP-334-3-19-U.Dz.L.

Warunki konkursu ofert DOP-334-3-19-U.Dz.L.

Projekt umowy - podmiot leczniczy

Projekt umowy - praktyka indywidualna

 

Informacja o wyborze oferty

 

Data wstawienia Lublin, 08.10.2019 r.

Data aktualizacji Lublin, 24.10.2019 r.

 


 

Konkurs na świadczenia zdrowotne dla lekarzy nr DOP-334/2/19/U.Dz.L

 

Formularz ofertowy-podmiot leczniczy

Formularz ofertowy-praktyka indywidualna

Ogłoszene o konkursie ofert DOP-334-2-19-U.Dz.L.

Warunki konkursu ofert DOP-334-2-19-U.Dz.L.

Wzór umowy - podmiot leczniczy

Wzór umowy - praktyka indywidualna

Informacja o wyborze ofert DOP-334-2-19-U.Dz.L.

 

Data wstawienia Lublin, 26.07.2019 r.

Data aktualizacji Lublin, 12.08.2019 r.


 

Konkurs na świadczenia zdrowotne dla lekarzy nr DOP-334/1/19/U.Dz.L

 

Formularz ofertowy-podmiot leczniczy

Formularz ofertowy-praktyka indywidualna

Ogłoszene o konkursie ofert DOP-334-1-19-U.Dz.L.

Warunki konkursu ofert DOP-334-1-19-U.Dz.L.

Wzór umowy - podmiot leczniczy

Wzór umowy - praktyka indywidualna

Informacja o wyborze ofert DOP-334-1-19-U.Dz.L.

 

 Lublin, 10.07.2019 r.

Partnerzy

facebook