NCK
  • Potrzebna krew przyjdź do najbliższego CKIK i oddaj krew. Uratuj życie!
  • Dawcy-Covid-19
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Wymiana centrali telefonicznej
  • Chwyć czerwoną nitkę
  • KVPNG

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę odbioru odpadów komunalnych z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę odbioru odpadów komunalnych z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

Składanie ofert do dnia 13.09.2019 r. godz. 12:00

RCKiK.DOP.SZ-3321/32/19

Ogłoszenie o zamówieniu

Unieważnienie postępowania

 

 

 

 

 

 

Partnerzy

facebook