NCK
  • Potrzebna krew przyjdź do najbliższego CKIK i oddaj krew. Uratuj życie!
  • Dawcy-Covid-19
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Wymiana centrali telefonicznej
  • Chwyć czerwoną nitkę
  • KVPNG

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn. Budowa Pomnika Solidarności Polsko - Węgierskiej 56 z zagospodarowaniem terenu

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn. "Budowa pomnika Solidarności Polsko - Węgierskiej '56" z zagospodarowaniem terenu

Składanie ofert do dnia 25.09.2019 r. godz. 12:00

RCKiK.DOP.SZ-3321/39/19

Ogłoszenie o zamówieniu

Dokumentacja projektowa:

Projekt rozbiórki kiosku

Projekt budowlany

Projekt wykonawczy

STWiOR

Przedmiar robót

Wynik postępowania

 

 

 

 

 

 

Partnerzy

facebook