NCK
  • Potrzebna krew przyjdź do najbliższego CKIK i oddaj krew. Uratuj życie!
  • Dawcy-Covid-19
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Wymiana centrali telefonicznej
  • Chwyć czerwoną nitkę
  • KVPNG

Przetarg nieograniczony na dostawę cytometru przepływowego wraz z odczynnikami. Składanie ofert do dnia 24.05.2017 r. godz. 11:00

Przetarg nieograniczony na dostawę cytometru przepływowego wraz z odczynnikami

Przyjmowanie ofert do dnia 24.05.2017 r. godz. 11:00

RCKiK.DZ-3321/15/17

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załaczniki wersja edytowalna

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

Odpowiedzi na pytania wraz modyfikacja załacznika 

Załacznik nr 1.1 do SIWZ po modyfikacji - wersja edytowalna

Odpowiedzi na pytania - 2

Informacja z otwarcia ofert

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Partnerzy

facebook