NCK
  • Potrzebna krew przyjdź do najbliższego CKIK i oddaj krew. Uratuj życie!
  • Dawcy-Covid-19
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Wymiana centrali telefonicznej
  • Chwyć czerwoną nitkę
  • KVPNG

Przetarg nieograniczony na dostawę Mobilnego punktu poboru krwi. Przyjmowanie ofert do 14.12.2018 r. godz. 12:00

Przetarg nieograniczony na dostawę Mobilnego punktu poboru krwi na bazie wysokopokładowego autobusu turystycznego dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.

Przyjmowanie ofert do dnia 14.12.2018 r. godz. 12:00

RCKiK.DZ-3321/31/18

 Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik Nr 1.3

Załącznik nr 2 w wersji PDF

Załącznik Nr 2 w wersji XML

Odpowiedzi na pytania i zmiany w SIWZ

Zmodyfikowany Zał. 1 - Formularz cenowy

Zmodyfikowane zestawienie par. granicznych - Zał. 1.1 do SIWZ

Zmodyfikowany Opis do Załącznika 1.3 do SIWZ

Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu

Informacje z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

 

 

Partnerzy

facebook